General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri, Çalışma Ekonomisi

Metrics

Publication

85

Thesis Advisory

9

Open Access

32
UN Sustainable Development Goals

Contact

Email
bora.yenihan@kocaeli.edu.tr
Other Email
borayenihan@gmail.com
Web Page
https://avesis.kocaeli.edu.tr/researcher/user
Office Phone
+90 262 303 1667
Office
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü, İİBF, ÇEEİ Bölümü
Address
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Kocaeli/İzmit