General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri, Çalışma Ekonomisi
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Labor Economics and Industrial Relations, Labor Economics, Industrial Relations, Management and Industrial Sociology, Social Politics and Social Security

Metrics

Publication

105

Thesis Advisory

11

Open Access

32
UN Sustainable Development Goals

Contact

Email
bora.yenihan@kocaeli.edu.tr
Other Email
borayenihan@gmail.com
Web Page
https://avesis.kocaeli.edu.tr/researcher/user
Office Phone
+90 262 303 1667
Office
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü, İİBF, ÇEEİ Bölümü
Address
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Kocaeli/İzmit