Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pulmoner Hipertansiyonun Tanısı ve Takibinde Kardiyak MR’nin Yeri

Türk Radyoloji Seminerleri, cilt.6, ss.300-311, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi Koroner Kalsiyum Skorlama ile Karotis İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişki

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.1, ss.33-37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar