Genel Bilgiler

Biyografi

1979 yılında İzmit’te doğdu. 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü’nde “Lisans” eğitimini, 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Fotoğraf Anasanat Dalı’nda “Yüksek Lisans” eğitimini, 2014 yılında ise Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar Anasanat Dalı’nda “Sanatta Yeterlik” eğitimini tamamladı. 2001 yılında “Araştırma Görevlisi”, 2015 yılında “Yardımcı Doçent” (Dr. Öğr. Üyesi) unvanlarını aldı. 5’i yurtdışında olmak üzere 12 kişisel sergi açtı. Kitap bölüm yazarlığı yaptı. Makaleleri çeşitli dergilerde yayınlandı. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı, bildiri sundu, seminer verdi. Fotoğraf yarışmalarında jüri üyesi oldu. Halen Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm
Fotoğraf Bölümü
Ana Bilim Dalı
Fotoğraf Ana Sanat Dalı

İletişim