General Information

Biography

1979 yılında İzmit’te doğdu. 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü’nde “Lisans” eğitimini, 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Fotoğraf Anasanat Dalı’nda “Yüksek Lisans” eğitimini, 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar Anasanat Dalı’nda “Sanatta Yeterlik” eğitimini tamamladı. 2001 yılında “Araştırma Görevlisi”, 2015 yılında “Dr. Öğretim Üyesi” ve 2020 yılında “Doçent” unvanlarını aldı. 5’i yurtdışında olmak üzere 12 kişisel sergi açtı. Kitap bölüm yazarlığı yaptı. Makaleleri çeşitli dergilerde yayımlandı. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı, bildiri sundu, seminer verdi. Halen Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Institutional Information

Unit
Güzel Sanatlar Fakültesi
Department
Fotoğraf Bölümü
Program
Fotoğraf Ana Sanat Dalı