General Information

Institutional Information: Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü, Fotoğraf Ana Sanat Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

16

Thesis Advisory

2

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Biography

1979 yılında İzmit’te doğdu. 2001 yılında Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü’nde “Lisans” eğitimini, 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Fotoğraf Anasanat Dalı’nda “Yüksek Lisans” eğitimini, 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar Anasanat Dalı’nda “Sanatta Yeterlik” eğitimini tamamladı. 2001 yılında “Araştırma Görevlisi”, 2015 yılında “Dr. Öğretim Üyesi” ve 2020 yılında “Doçent” unvanlarını aldı. 5’i yurtdışında olmak üzere 12 kişisel sergi açtı. Kitap bölüm yazarlığı yaptı. Makaleleri çeşitli dergilerde yayımlandı. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı, bildiri sundu, seminer verdi. Halen Fotoğraf Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmaktadır.