Assoc. Prof.CANAN DİLEK EREN


Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi

Metrics

Publication

29

Citation (WoS)

5

Citation (Scopus)

5

H-Index (WoS)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2005 - 2011

2005 - 2011

Doctorate

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Fen Bilgisi Öğretmenliği (Dr), Turkey

2001 - 2004

2001 - 2004

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Fizik Öğretmenliği (Yl) (Tezli), Turkey

1992 - 1998

1992 - 1998

Undergraduate

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Mathematics And Science Education, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenmenin eleştirel düşünme eğilimine, kavram öğrenmeye ve bilimsel yaratıcı düşünme becerisine etkisi

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği (Dr)

2004

2004

Postgraduate

Fizik Eğitiminde Parçalı Öğretimin Kullanılması

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fizik Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Kocaeli University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Assistant Professor

Kocaeli University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

2005 - 2014

2005 - 2014

Lecturer

Kocaeli University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2021

2021

Chatbot application in a 5th grade science course

Topal A. D. , Eren C. D. , GEÇER A.

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, vol.26, no.5, pp.6241-6265, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

2016

2016

PRESERVICE TEACHERS' PERCEPTIONS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCIENCE AND PEACE

DİLEK EREN C.

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.15, no.4, pp.464-476, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

2015

2015

Pre-service Teachers’ Metaphors Regarding the Concept of Scientific Thinking

AKINOĞLU O., DİLEK EREN C.

Anthropologist, vol.20, pp.476-484, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Becerileri İle Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliklerini Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki

DİLEK EREN C. , MUŞLU KAYGISIZ G., BENZER E.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, pp.175-184, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2018

2018

Araştırma Tabanlı Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim ve Dünya Barışıyla İlgili Görüşlerine Etkisi

DİLEK EREN C. , MUŞLU KAYGISIZ G., BENZER E.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), vol.12, no.1, pp.282-308, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Ortaokul Öğrencilerinin Bilim ve Barış İlişkisine Yönelik Algıları İle Cinsiyetleri Arasındaki İlişki

DİLEK EREN C.

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.1-18, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Comparison of Pre-service Teachers’ Metaphors Regarding the Concept of “Scientific Knowledge”

DİLEK EREN C. , AKINOĞLU O.

Universal Journal of Educational Research, vol.4, pp.1672-1679, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2014

2014

İlköğretim Öğrencilerinin Enerji ve Enerji Kaynaklarıyla İlgili Bilgi ve Görüşleri

BENZER E., BAYRAK B., DİLEK EREN C. , Gürdal A.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.8, pp.285, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Öğretmen Adaylarının Enerji ve Enerji Kaynaklarıyla İlgili Bilgi ve Görüşleri

BENZER E., BAYRAK B., DİLEK EREN C. , GÜRDAL A.

International Online Journal of Educational Sciences, vol.6, pp.243-257, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2010

2010

Fizik Dersinde Parçalı Öğretim Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Başarısına Hatırlamasına ve Grup Çalışmasına Yaklaşımlarına Etkisi

DİLEK EREN C. , GÜRDAL A.

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.28, pp.67-79, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Öğretmen Adaylarının Fen Metinlerini Okumaya Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

DİLEK EREN C.

4.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019, pp.95-96

2016

2016

Ortaokul Öğrencilerinin Resimlerine Yansıttıkları Bilim ve Barış İlişkisine Yönelik Algılarının İncelenmesi

DİLEK EREN C.

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

2016

2016

The Effect of Mass Media on Secondary School Students Perceptions of the Relationship between Science and Peace

DİLEK EREN C.

2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.78

2015

2015

The Effect of Research Based Teaching on Prospective Science Teachers Views on The Relationship Between Science and World Peace

DİLEK EREN C. , MUŞLU KAYGISIZ G., BENZER E.

IJAS ( International Conference for academic Disciplines), Londrina, United Kingdom, 3 - 06 November 2015, vol.8, pp.161

2013

2013

The Effect Of Problem Based Learning Pbl On Critical Thinking Disposition In Science Education

DİLEK EREN C. , AKINOĞLU O.

International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013, Kütahya, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.87

2012

2012

Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Kavram Öğrenmeye Etkisi

DİLEK EREN C. , AKINOĞLU O.

3rd International Conference On New Trends in Education and Their Implications 2012, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012, vol.1, pp.19-32

2009

2009

The Effects of Drama Lessons on Pre Service Science Teacher s Self Efficacy Beliefs

DİLEK EREN C. , ÖZBUDAK Z.

International Science Education Conference 2009, Singapore, Singapore, 24 - 26 November 2009, pp.59

2009

2009

Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Programlarında Nitelenen Yapılandırmacı Öğretmen Anlayışına Uygunluğu

BAYRAK B., DİLEK EREN C.

The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, pp.211

2004

2004

Parçalı Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi

DİLEK EREN C. , GÜRDAL A.

6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 2004, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2004

2006

2006

Sıvıların Kaldırma Kuvvetinin Laboratuar ve Simülasyon Yöntemiyle Öğretilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi

DİLEK EREN C.

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006, vol.2, pp.740-745

2003

2003

Fizik Ders Kitaplarının Okunabilirlik Formülleri ile Değerlendirilmesi

DİLEK EREN C.

7. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 October 2003

2002

2002

Laboratuarda neler yaptık?

DİLEK EREN C. , POLAT G.

2000’li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Eğitimde Arayışlar Sempozyumu:3, İstanbul, Turkey, 8 - 09 June 2002, pp.173-180

Books & Book Chapters

2019

2019

Öğretmen Adaylarının Fen Metinlerini Okumaya Yönelik TutumlarınınÇeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

DİLEK EREN C.

in: MATEMATİK VE FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI I, Hülya GÜR, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.65-81, 2019

2017

2017

Çevre Bilinci

DİLEK EREN C.

in: ÇEVRE EĞİTİMİ, Orçun BOZKURT, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.179-213, 2017

Supported Projects

2014 - 2015

2014 - 2015

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM VE BARIŞ İLİŞKİSİ İLE ALGILARININ İNCELENMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions

DİLEK EREN C. (Executive)


Citations

Total Citations (WOS): 5

h-index (WOS): 2