Doç.Dr.

CANAN DİLEK EREN


Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği (Dr), Türkiye

2001 - 2004

2001 - 2004

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fizik Öğretmenliği (Yl) (Tezli), Türkiye

1992 - 1998

1992 - 1998

Lisans

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenmenin eleştirel düşünme eğilimine, kavram öğrenmeye ve bilimsel yaratıcı düşünme becerisine etkisi

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği (Dr)

2004

2004

Yüksek Lisans

Fizik Eğitiminde Parçalı Öğretimin Kullanılması

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fizik Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

2005 - 2014

2005 - 2014

Öğretim Görevlisi

Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

PRESERVICE TEACHERS' PERCEPTIONS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCIENCE AND PEACE

DİLEK EREN C.

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, cilt.15, sa.4, ss.464-476, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Pre-service Teachers’ Metaphors Regarding the Concept of Scientific Thinking

AKINOĞLU O., DİLEK EREN C.

Anthropologist, cilt.20, ss.476-484, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Aktif Öğrenmeye Dayalı Etkinliklerin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Etiği Farkındalığı, Çevre Davranışı ve Çevre Eğitimine İlişkin Özyeterliklerine Etkisi

MUŞLU KAYGISIZ G., BENZER E., DİLEK EREN C.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.50, ss.1-17, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Becerileri İle Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliklerini Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki

DİLEK EREN C. , MUŞLU KAYGISIZ G., BENZER E.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.175-184, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Araştırma Tabanlı Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim ve Dünya Barışıyla İlgili Görüşlerine Etkisi

DİLEK EREN C. , MUŞLU KAYGISIZ G., BENZER E.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt.12, sa.1, ss.282-308, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Ortaokul Öğrencilerinin Bilim ve Barış İlişkisine Yönelik Algıları İle Cinsiyetleri Arasındaki İlişki

DİLEK EREN C.

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.1-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Comparison of Pre-service Teachers’ Metaphors Regarding the Concept of “Scientific Knowledge”

DİLEK EREN C. , AKINOĞLU O.

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, ss.1672-1679, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

İlköğretim Öğrencilerinin Enerji ve Enerji Kaynaklarıyla İlgili Bilgi ve Görüşleri

BENZER E., BAYRAK B., DİLEK EREN C. , Gürdal A.

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.8, ss.285, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Öğretmen Adaylarının Enerji ve Enerji Kaynaklarıyla İlgili Bilgi ve Görüşleri

BENZER E., BAYRAK B., DİLEK EREN C. , GÜRDAL A.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, ss.243-257, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

Fizik Dersinde Parçalı Öğretim Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Başarısına Hatırlamasına ve Grup Çalışmasına Yaklaşımlarına Etkisi

DİLEK EREN C. , GÜRDAL A.

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.28, ss.67-79, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Öğretmen Adaylarının Organ Bağışına İlişkin Tutumları Üzerine Bir Araştırma

DİLEK EREN C.

ICES 2019, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Haziran 2019, ss.1-199

2019

2019

Öğretmen Adaylarının Fen Metinlerini Okumaya Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

DİLEK EREN C.

4.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, ss.95-96

2016

2016

Ortaokul Öğrencilerinin Resimlerine Yansıttıkları Bilim ve Barış İlişkisine Yönelik Algılarının İncelenmesi

DİLEK EREN C.

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

2016

2016

The Effect of Mass Media on Secondary School Students Perceptions of the Relationship between Science and Peace

DİLEK EREN C.

2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Liepaja, Letonya, 21 - 23 Temmuz 2016, ss.78

2015

2015

The Effect of Research Based Teaching on Prospective Science Teachers Views on The Relationship Between Science and World Peace

DİLEK EREN C. , MUŞLU KAYGISIZ G., BENZER E.

IJAS ( International Conference for academic Disciplines), Londrina, İngiltere, 3 - 06 Kasım 2015, cilt.8, ss.161

2013

2013

The Effect Of Problem Based Learning Pbl On Critical Thinking Disposition In Science Education

DİLEK EREN C. , AKINOĞLU O.

International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013, Kütahya, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2013, ss.87

2012

2012

Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Kavram Öğrenmeye Etkisi

DİLEK EREN C. , AKINOĞLU O.

3rd International Conference On New Trends in Education and Their Implications 2012, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012, cilt.1, ss.19-32

2009

2009

The Effects of Drama Lessons on Pre Service Science Teacher s Self Efficacy Beliefs

DİLEK EREN C. , ÖZBUDAK Z.

International Science Education Conference 2009, Singapore, Singapur, 24 - 26 Kasım 2009, ss.59

2009

2009

Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Programlarında Nitelenen Yapılandırmacı Öğretmen Anlayışına Uygunluğu

BAYRAK B., DİLEK EREN C.

The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009, ss.211

2004

2004

Parçalı Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi

DİLEK EREN C. , GÜRDAL A.

6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 2004, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2004

2006

2006

Sıvıların Kaldırma Kuvvetinin Laboratuar ve Simülasyon Yöntemiyle Öğretilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi

DİLEK EREN C.

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006, cilt.2, ss.740-745

2003

2003

Fizik Ders Kitaplarının Okunabilirlik Formülleri ile Değerlendirilmesi

DİLEK EREN C.

7. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 Ekim 2003

2002

2002

Laboratuarda neler yaptık?

DİLEK EREN C. , POLAT G.

2000’li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Eğitimde Arayışlar Sempozyumu:3, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Haziran 2002, ss.173-180

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Öğretmen Adaylarının Fen Metinlerini Okumaya Yönelik TutumlarınınÇeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

DİLEK EREN C.

MATEMATİK VE FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI I, Hülya GÜR, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.65-81, 2019

2017

2017

Çevre Bilinci

DİLEK EREN C.

ÇEVRE EĞİTİMİ, Orçun BOZKURT, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.179-213, 2017

Desteklenen ProjelerAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1