Araştırma Alanları

  • Fizik

  • Nükleer Fizik

  • Genel Nükleer Tepkimeler

  • Kütle aralıklarına göre özel çekirdeklerin özellikleri

  • Nükleer yapı

  • Özel nükleer tepkimeler

  • Radyoaktif bozunum ve in-beam spektroskopi

  • Temel Bilimler