Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

alevilikte muhalif dil ve söylem: alevi türkü ve deyişleri üzerine bir analiz

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.11, ss.1075-1106, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sinemasında Solun Soluğu

eskişehir osmangazi üniversitesi sosyal bilimler dergisi, cilt.21, ss.383-395, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

yeni kamu yönetiminde yeni ötesi bir arayış: yeni kamu yönetimi ötesi

mehmet akif ersoy üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, ss.134-144, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şia’xxda İmamet Meselesi ve Egemenlik

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.172-195, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

kırdan kente göçün kültürel sonuçları: gecekondulaşma ve arabesk

ulakbilge, cilt.5, ss.1499-1519, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

yerel özerklik ve yerel demokrasi açısından büyükşehir belediyesi reformu

ulakbilge, cilt.5, ss.1137-1159, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başkanlık Sistemi ve İstirar Arasındaki İlişki

Strategic Public Management journal, cilt.3, ss.150-167, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

kamu yönetiminin kurumsallaşmasında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin önemi

kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik sempozyumu 2019 (yönetişimde inovativ yaklaşımlar), İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2019

kadim bir bağımlılık türü: yönetilme bağımlılığı

uluslararası kamu politikaları sempozyumu, Düzce, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2018, ss.31

başkanlık sistemi ve istikrar arasındaki ilişki

3. stratejik kamu yönetimi sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2017, cilt.3, ss.150-167