Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Enerji Maliyetinin Ürün Fiyatlandırma Kararları Üzerindeki Etkisi

KOSBED, ss.235-262, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi’nde Yayımlanmış Makalelerin Bibliyometrik Analizi (2008-2017)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, cilt.11, ss.216-247, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örtülü Kazanç Dağıtımı Açısından Kâr Payı Avansının Değerlendirilmesi: Muhasebe Ve Vergi Açısından Bir İnceleme

Uluslararası insan Bilimleri Dergisi- J-Human Sciences, cilt.14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Hastanelerinde Yoğun Bakım Hastalarında İlaç ve Medikal Malzeme Maliyetlerinin Değerlendirilmesi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.63-83, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genel Üretim Giderlerinin Mamullere Dağıtımında Üç Farklı Yöntem: Karşılaştırmalı Vaka Analizi

Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.19, ss.118-133, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE ORIGIN OF TERM BUDGET FOR BUSINESSENTERPRISES THE DEVELOPMENT OF BUSINESSBUDGETING FROM BEGINNING TO THE 1940S

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.1-28, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE ÇAY YAPRAĞI ÜRETİMİ VE TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER STANDARDI UYGULAMASI

MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.3, ss.115-147, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is Standard Costing Still Used Evidence from Turkish Automotive Industry

International Business Research, cilt.6, ss.79-90, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LİMİTED ŞİRKETLERDE EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE EK ÖDEMELERİN MUHASEBELEŞTİRİLME SORUNU

Yaklaşım, cilt.10, ss.248-258, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Economic Issues: Global and Local Perspectives

INDUSTRY 4.0 REVOLUTION AND THE FUTURE OF ACCOUNTING APPLICATIONS, Selçuk KOÇ,Sema YILMAZ GENÇ,Vahit Ferhan BENLİ, Editör, Cambridge International Science Publishing , Kocaeli, ss.44-55, 2019

Economic Issues: Global and Local Perspectives

INDUSTRY 4.0 REVOLUTION AND THE FUTURE OF ACCOUNTING APPLICATIONS, Koç, Selçuk Yılmaz Genç, Sema Benli, Vahit Ferhan, Editör, Cambridge International Academics, Kocaeli, ss.44-55, 2019

Globalisation, dimensions and impacts

International Accounting Standards in Globalization Process and the Harmonization Studies of Turkey, Ismail Şiriner,Lubomir Nenicka, Editör, IJOPEC PUBLICATION, London, ss.279-302, 2011

Bilirkişi Raporları

Bilirkişi Heyet Raporu

Kocaeli 3.Ağır Ceza Mahkemesi, Esas No: 2016/255 , ss.19, Kocaeli, 2020

Bilirkişi Raporu

Kocaeli 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/74 Talimat, 2018/1472 Esas, ss.9, Kocaeli, 2019

Teknik Rapor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ss.5, Kocaeli, 2019

Bilirkişi Raporu

Kocaeli 2.Asliye Ticaret Mahkemesi, Esas:2018/637, ss.3, Kocaeli, 2019

Bilirkişi Raporu

Kocaeli 1.Asliye Ticaret Mahkemesi, E:2018/337, ss.4, Kocaeli, 2019

Bilirkişi Raporu

Kocaeli 1.Asliye Ticaret Mahkemesi, Es: 2018/452, ss.9, Kocaeli, 2019

Bilirkişi Raporu

Kocaeli 1.Asliye Ticaret Mahkemesi, 2018/452, ss.5, Kocaeli, 2019

Bilirkişi Raporu

Kocaeli 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/107 Talimat-2017/2688 Esas, ss.14, Kocaeli, 2019

Bilirkişi Raporu

Kocaeli 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/957 Esas , ss.4, Kocaeli, 2018

Bilirkişi Raporu

Kocaeli 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/116 Talimat-2018/437 Esas, ss.5, Kocaeli, 2018

Teknik Rapor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ss.5, Kocaeli, 2018

Teknik Rapor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ss.5, Kocaeli, 2017