Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Examining Borderline Personality Beliefs in Terms of Shame, Guilt and Compassion

XVI European Congress of Psychology, Moscow, Rusya, 2 - 06 Temmuz 2019, ss.676-677