Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of the diabetic patients' perceived social support on their quality-of-life

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, cilt.16, ss.1353-1360, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vicdan Stresi Ölçeği’ nin Türkçe Geçerlilik Güvenilirliği

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.7-11, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vicdan Algısı Ölçeği’ nin Türkçe Geçerlilik Güvenilirliği

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.148-153, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerrahi Hastalarının Sağlık Bilgisine Ulaşmada İnternet Kullanım Özellikleri

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.44-49, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşirelik Öğrencileri İçin Yeni Bir Ders; Hemşirelikte Bilgiye Ulaşım

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.3, sa.7, ss.107-124, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kanser Hastalarında Hastalık Algısı

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, ss.318-328

Sağlık Bakım Hizmetlerinde Vicdan Algısı

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE EĞİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, ss.361-367

VİCDAN STRESİ ÖLÇEĞİ’ NİN TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİĞİ

2.Uluslararası - 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2018, ss.1384

Cerrahi Hastalarında Hastalık Algısı-Kaygı İlişkisi

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017, ss.588-589

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Kariyer Planlamaya İlişkin Görüş ve Önerileri

VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2015, ss.50-51