Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of the diabetic patients' perceived social support on their quality-of-life

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, cilt.16, ss.1353-1360, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cerrahi Hastalarının Sağlık Bilgisine Ulaşmada İnternet Kullanım Özellikleri

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.44-49, 2018

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cerrahi Hastalarında Hastalık Algısı-Kaygı İlişkisi

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017, ss.588-589

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Kariyer Planlamaya İlişkin Görüş ve Önerileri

VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 April 2015, ss.50-51