Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Zaman Gazetesi’xxnin Perspektifinden HES Projeleri

1. İnternational Communication Science Media Studies Congress, 12 - 15 May 2014

Cumhuriyetin Ulusal Kimlik İnşasında Eskiçağ Tarihi Araştırmalarının Yeri

Siyasi İlimler Türk Derneği VII. Lisansüstü Kongresi, Turkey, 04 December 2010

Erken Cumhuriyet Döneminde Eski Eserlere Yaklaşım

Siyasi İlimler Türk Derneği VII. Lisansüstü Kongresi, Turkey, 14 November 2009