Education Information

Education Information

  • 2011 - 2013 Postgraduate

    Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

  • 2013 Postgraduate

    Marmara Denizi'nden avlanan hamsi(Engraulis encrasicolus L., 1758 )'lerde ağır metal birikiminin belirlenmesi

    Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme (Yl)