Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2009 - 2011 Öğretim Görevlisi

  Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans İMMÜNOPATOLOJİ

 • Lisans DOKU ONARIMI

 • Ön Lisans PATOLOJİ LABORATUVARINDA DOKU VE SİTOLOJİ İÇİN KULLANILAN TEKNİKLER

 • Lisans KRONİK YANGI VE KİMYASAL MEDİATÖRLER, GRANÜLOMATÖZ HASTALIKLAR VE GRANÜLOMATÖZ YANGI

 • Ön Lisans PATOLOJİYE GİRİŞ, PATOLOJİNİN İŞLEVLERİ

 • Ön Lisans PATOLOJİDE KULLANILAN ALETLER

 • Ön Lisans PATOLOJİ LABORATUVARINDA İŞLEYİŞ VE TEMEL GÖREVLER, ÇALIŞMA İLKELERİ

 • Ön Lisans PATOLOJİ LABORATUVARINDA MESLEK GÜVENLİĞİ VE KORUNMA KURALLARI

 • Lisans HEMODİNAMİK BOZUKLUKLAR

 • Ön Lisans SIVI-ELEKTROLİT DENGESİ BOZUKLUKLARI

 • Ön Lisans REGRESİF HÜCRE DEĞİŞİKLİKLERİ VE MADDE BİRİKİMİ

 • Lisans AKUT YANGI (VASKÜLER VE HÜCRESEL DEĞİŞİKLİKLER)