Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2018Yrd.Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2009 - 2011Öğretim Görevlisi

  Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • LisansİMMÜNOPATOLOJİ

 • LisansDOKU ONARIMI

 • Ön LisansPATOLOJİ LABORATUVARINDA DOKU VE SİTOLOJİ İÇİN KULLANILAN TEKNİKLER

 • LisansKRONİK YANGI VE KİMYASAL MEDİATÖRLER, GRANÜLOMATÖZ HASTALIKLAR VE GRANÜLOMATÖZ YANGI

 • Ön LisansPATOLOJİYE GİRİŞ, PATOLOJİNİN İŞLEVLERİ

 • Ön LisansPATOLOJİDE KULLANILAN ALETLER

 • Ön LisansPATOLOJİ LABORATUVARINDA İŞLEYİŞ VE TEMEL GÖREVLER, ÇALIŞMA İLKELERİ

 • Ön LisansPATOLOJİ LABORATUVARINDA MESLEK GÜVENLİĞİ VE KORUNMA KURALLARI

 • LisansHEMODİNAMİK BOZUKLUKLAR

 • Ön LisansSIVI-ELEKTROLİT DENGESİ BOZUKLUKLARI

 • Ön LisansREGRESİF HÜCRE DEĞİŞİKLİKLERİ VE MADDE BİRİKİMİ

 • LisansAKUT YANGI (VASKÜLER VE HÜCRESEL DEĞİŞİKLİKLER)