Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MEME KANSERİ TEDAVİSİ GÖREN KADINLARIN EŞLERİNİN DENEYİMLERİ

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.55-69, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Almanya’xxnın Göç Politikalarının Değerlendirilmesi

4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.660-683 Sustainable Development

Güneydoğu Anadolu Projesi’xxnin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından İncelenmesi

4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.684-697

KADINLARA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMLERDE GÜÇLENDİRMEYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 December 2017

Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitimlerde Güçlendirmeyi Yeniden Düşünmek

Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 December 2017, pp.28

Hukuki Bir Tanım Olarak Suç ve Çocukluğa Disiplinlerarası Yaklaşımlar

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014: Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet, Turkey, 20 - 22 November 2014 Sustainable Development

Hukuki Bir Tanım Olarak Suç ve Çocukluğa Disiplinler Arası Yaklaşım

Türkiye’xxde Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet, Ankara, Turkey, 20 - 22 November 2014 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Mesleki Hata ve Etik Olmayan Tavır

in: Sosyal Hizmet Etiği ve Değerleri, Acar, Hakan, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.209-249, 2018

Ruh Sağlığının Sosyal Belirleyicileri

in: Psikiyatrik Sosyal Hizmet, Arzu İçağasıoğlu Çoban, Seda Attepe Özden, Editor, Nobel, Ankara, pp.343-360, 2018

Çağdaş Çocuk Koruma Sisteminde Ailenin Konumu

in: Çocuğa Yönelik Şiddet ve Çocuğun Korunması, Tolga Dağlı, Editor, Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği (ÇOKMED), İstanbul, pp.106-112, 2015