Achievements & Reputation

Publication

39

Congress and Symposium Activities

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 “Klâsik Türk Şiirinde Dem Tutmak Tabiri Üzerine", III. Milletlerarası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına), TDK-Harran Üniversitesi

  Attendee

  Şanlıurfa, Turkey

 • 01 November 2012 - 01 November 2012 "Bir Uzmanlık Alanı Olarak Metin Tamiri Meselesi”, Metin Tespitinden Metinsel Eleştiriye Uluslar arası Sempozyumu (Prof. Dr. Günay Kut Onuruna), Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 “Klâsik Türk Şiirinde Kılıç Duası”, Uluslar arası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına), Ordu Üniversitesi

  Attendee

  Ordu, Turkey

 • 01 January 2012 - 01 January 2012 “Kültürümüzde Kılıç”, 2. Uluslar arası Eskrim ve Bilim Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.

  Attendee

  Kocaeli, Turkey

 • 01 October 2009 - 01 October 2009 “Eski İstanbul’da Bir Frenk Semti ve Klâsik Türk Şiirindeki Yansımaları: “GALATA”", 7.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi “Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 April 2009 - 01 April 2009 “Necâtî Beg’in Şiirlerinde Hıristiyanlık Unsurları", I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu "Ölümünün 500. Yılında Şâir Necâti Anısına", Kocaeli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

  Attendee

  Kocaeli, Turkey

 • 01 December 2008 - 01 December 2008 “Erkeğin Penceresinden Kadının Sisli Dünyasına Bakış: Meddah Hikayelerinde Kadın", Halk Kültüründe Tiyatro Uluslar arası Sempozyumu, Yeditepe Üniv. Motif Vakfı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

Awards

 • May 2012 2012 Yılı Akademik Yayınları

  Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı