Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

THE EFFECT OF SERVICE QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION IN DIGITAL AGE: CUSTOMER SATISFACTION BASED EXAMINATION OF DIGITAL CRM

JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, vol.23, pp.507-531, 2022 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

How can the coordination of processes be achieved in virtual teams?: Implications for Virtual Organizations

International Journal Networking and Virtual Organizations, vol.22, no.3, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Lizbon Antlaşması’nın AB Kurumsal Yapısına Etkileri

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), vol.3, no.1, pp.91-103, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Eski Türklerde Devlet Sisteminin Mutlak Monarşik Modelden Ayrılan Yönleri

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, no.16, pp.425-440, 2017 (Other Refereed National Journals)

Hospital Management Information Systems in Health Sector and Development in Turkey

Journal of Current Researches on Health Sector, vol.7, no.1, pp.37-50, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vatandaşların E-Belediyecilik hizmetlerinden Yararlanma Düzeyi: İzmit Belediyesi Örneği

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.3, no.2, pp.411-424, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Milli Mücadele Döneminde İç İsyanlar: Yozgat Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.45, pp.746-752, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Devleti’nde Modernleşme ve Milliyetçilik: 19. yy da Balkan Milliyetçiliği Üzerine Bir İnceleme

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, vol.7, no.18, pp.136-149, 2016 (Other Refereed National Journals)

Performans Esaslı Bütçe: ABD, İngiltere ve Türkiye Örnekleri

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, vol.8, no.1, pp.153-176, 2015 (Other Refereed National Journals)

YASAL ÇERÇEVEDE BİLGİ EDİNME HAKKI KANADA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.6, no.11, pp.145-162, 2015 (Other Refereed National Journals)

Üçüncü Yol Politikalarında Yeni Kamu Yönetiminin İzleri

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Dergisi, vol.29, no.1, pp.137-153, 2015 (Other Refereed National Journals)

İngitere’de 1990 Sonrası Bölgeselleşme Politikaları

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.4, no.2, pp.85-94, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kutadgu Bilig’te Devlet Yönetimi

ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.55-61, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modernizmden Postmodernizme Kamu Yönetimi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, vol.24, no.2, pp.169-179, 2014 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Parlamentosu Yapısal Bir Analiz

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, no.26, pp.143-148, 2014 (Other Refereed National Journals)

Accountability and Changing Function of the Control

Çanakkale On Sekiz Mart Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.12, no.24, pp.75-100, 2014 (Other Refereed National Journals)

Farabi’nin İdeal Devleti Erdemli Şehir

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.7, no.1, pp.358-369, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Max Weber’in Sosyoloji Kuramı

TURKISH STUDIES, vol.8, no.12, pp.361-369, 2013 (Other Refereed National Journals)

Hesap Verebilirlikte Denetimin Yeni Rolü

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.2, pp.361-378, 2013 (Other Refereed National Journals)

Yönetişimde Yeni Bir Boyut: E-Yönetişim

Türk İdare Dergisi, no.466, pp.65-94, 2010 (Other Refereed National Journals)

Küresel Eksende Devletin Yeni Kimliği: Etkin Devlet

Sayıştay Dergisi, no.60, pp.105-128, 2006 (Other Refereed National Journals)

E-devlet ve Dünya Örnekleri

Sayıştay Dergisi, no.61, pp.83-118, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

E-TİCARET UYGULAMALARINDA İNOVASYON EĞİLİMLERİ: GİTTİGİDİYOR.COM ÖRNEĞİ

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2019, vol.9, pp.226-230

BANKACILIK ve FİNANSAL HİZMETLERDE YENİLİKÇİLİK VE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI: TÜRKİYE İŞ BANKASI ÖRNEĞİ

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2019, vol.9, pp.192-196

THE INSTRUMENTAL USE OF INFORMATION TECHNOLOGY: THEINCREASING IMPORTANCE OF VIRTUAL ORGANIZATIONS

International Conference on Science and Education, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2017, vol.8, pp.93-102

E-Health Applications in Turkey

2ND WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, vol.4, pp.422-432

Yerel Düzeyde Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği

International Conference of Strategic Research in Social Science andEducation (ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.671-693

Books & Book Chapters

Muhafazakarlıkla Liberalizm Arasında: Yeni Sağın Siyasal İkilemi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar, Kodaman, Timuçin, Emel İştar Işıklı, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.9-25, 2018

KAMU POLİTİKASINDA GÜNDEM BELİRLEME

in: KAMU POLİTİKASI, ŞENGÜL, RAMAZAN, Editor, UMUTTEPE YAYINLARI, Kocaeli, pp.19-32, 2018

Fransa’da Desantralizasyonun Bir Aracı Olarak Bölgeselleşme Hareketleri

in: Recent Discussions In Social Sciences, Talas, Mustafa, Çiftçi Hasan, Yalçınkaya, Elvan, Editor, IKSAD Publishing House, Adıyaman, pp.311-331, 2018

Effectiveness of Health Information System Applications: Clinical Information and Diagnosis Treatment in Turkey.

in: Recent Ideas on Economics, Finance and Business, Dobrescu, Emilian, Editor, European Center For Science Education and Reserach (EUSER), Roma, pp.192-202, 2017

Effects of Slow City Movement in Turkey: Seferihisar Case

in: Arts, Economics and Politics in Modern Turkey, Sayers, William, Editor, AGP Academic Research, London, pp.99-108, 2017