Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lizbon Antlaşması’nın AB Kurumsal Yapısına Etkileri

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), cilt.3, ss.91-103, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Eski Türklerde Devlet Sisteminin Mutlak Monarşik Modelden Ayrılan Yönleri

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, ss.425-440, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hospital Management Information Systems in Health Sector and Development in Turkey

Journal of Current Researches on Health Sector, cilt.7, ss.37-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vatandaşların E-Belediyecilik hizmetlerinden Yararlanma Düzeyi: İzmit Belediyesi Örneği

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.3, ss.411-424, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Milli Mücadele Döneminde İç İsyanlar: Yozgat Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.746-752, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Devleti’nde Modernleşme ve Milliyetçilik: 19. yy da Balkan Milliyetçiliği Üzerine Bir İnceleme

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt.7, ss.136-149, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performans Esaslı Bütçe: ABD, İngiltere ve Türkiye Örnekleri

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt.8, ss.153-176, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YASAL ÇERÇEVEDE BİLGİ EDİNME HAKKI KANADA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, cilt.6, ss.145-162, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üçüncü Yol Politikalarında Yeni Kamu Yönetiminin İzleri

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Dergisi, cilt.29, ss.137-153, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngitere’de 1990 Sonrası Bölgeselleşme Politikaları

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.4, ss.85-94, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutadgu Bilig’te Devlet Yönetimi

ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, ss.55-61, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modernizmden Postmodernizme Kamu Yönetimi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt.24, ss.169-179, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Parlamentosu Yapısal Bir Analiz

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ss.143-148, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Accountability and Changing Function of the Control

Çanakkale On Sekiz Mart Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.75-100, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farabi’nin İdeal Devleti Erdemli Şehir

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.7, ss.358-369, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hesap Verebilirlikte Denetimin Yeni Rolü

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.361-378, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Max Weber’in Sosyoloji Kuramı

TURKISH STUDIES, cilt.8, ss.361-369, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetişimde Yeni Bir Boyut: E-Yönetişim

Türk İdare Dergisi, ss.65-94, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE INSTRUMENTAL USE OF INFORMATION TECHNOLOGY: THEINCREASING IMPORTANCE OF VIRTUAL ORGANIZATIONS

International Conference on Science and Education, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, cilt.8, ss.93-102

E-Health Applications in Turkey

2ND WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, cilt.4, ss.422-432

Yerel Düzeyde Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği

International Conference of Strategic Research in Social Science andEducation (ICoSReSSE), Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2016, ss.671-693

Kitap & Kitap Bölümleri

Recent Discussions In Social Sciences

Fransa’da Desantralizasyonun Bir Aracı Olarak Bölgeselleşme Hareketleri, Talas, Mustafa, Çiftçi Hasan, Yalçınkaya, Elvan, Editör, IKSAD Publishing House, Adıyaman, ss.311-331, 2018

KAMU POLİTİKASI

KAMU POLİTİKASINDA GÜNDEM BELİRLEME, ŞENGÜL, RAMAZAN, Editör, UMUTTEPE YAYINLARI, Kocaeli, ss.19-32, 2018

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar

Muhafazakarlıkla Liberalizm Arasında: Yeni Sağın Siyasal İkilemi, Kodaman, Timuçin, Emel İştar Işıklı, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.9-25, 2018

Arts, Economics and Politics in Modern Turkey

Effects of Slow City Movement in Turkey: Seferihisar Case, Sayers, William, Editör, AGP Academic Research, London, ss.99-108, 2017

Recent Ideas on Economics, Finance and Business

Effectiveness of Health Information System Applications: Clinical Information and Diagnosis Treatment in Turkey., Dobrescu, Emilian, Editör, European Center For Science Education and Reserach (EUSER), Roma, ss.192-202, 2017