Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2016 - Devam Ediyor Doktora

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Türkiye

 • 2012 - 2018 Yüksek Lisans

  Gebze Teknik Üniversitesi, Temel Bilimler Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Türkiye

 • 2014 - 2016 Yüksek Lisans

  Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 2001 - 2006 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Yüksek Lisans

  ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARINDA MN1 GEN EKSPRESYON SEVİYESİNİN ANALİZİ

  Gebze Teknik Üniversitesi, Temel Bilimler Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

 • 2016 Yüksek Lisans

  Ratlarda kronik stresin hipokampus dokusu üzerine morfolojik etkisinin incelenmesi

  Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi (Yl)

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Gastrointestinal Cerrahi Kadavra Kursu

  Sağlık ve Tıp , Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2017SPM ve WEB Tabanlı Sistemler Kullanılarak Beyin ile İlgili Yapıların Hacimlerinin Hesaplanması ve DTI ile Traktografi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Erciyes Üniversitesi

 • 2017MR Görüntülerinde Beyin Parselasyonu Kursu

  Sağlık ve Tıp , Ulusal Anatomi Derneği

 • 2017Beyin Dokusunda Şeffaflaştırma için Kompakt Organ Elektroforez Sistemi Kullanımı Kursu

  Sağlık ve Tıp , Sakarya Üniversitesi

 • 2015Deney Hayvanları Kullanım Kursu

  Sağlık ve Tıp , Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi (DETAB), Kocaeli Üniversitesi