Arş.Gör.

DERYA ÖZVERİ BEZDEKOVSKY


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Eğitim Bilgileri

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Doktora

Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Siyaseti Ve Uluslararası Anabilim Dalı, Türkiye

2004 - 2006

2004 - 2006

Yüksek Lisans

Uppsala Universitet (Uppsala University), Development Studies, İsveç

2001 - 2002

2001 - 2002

Yüksek Lisans

Vrije Universiteit Brussel, European Integration And Development, Belçika

1997 - 2001

1997 - 2001

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İşletme, Yönetim ve Çalişma Sosyolojisi, Türkiye

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Uluslararası İlişkiler, AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler

Akademik Unvanlar / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yönetimsel Görevler

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

The EU s Impact on the Congo Conflict An early attempt for Crisis Management Capacity

ÖZVERİ D.

Akademik Bakış, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Cyprus Property Dispute Through the Glance of Immovable Property Commission

ÖZVERİ D.

Turkish Studies, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Avrupa Birliği nin Akdeniz Politikası ve Güvenlik Yaklaşım

ÖZVERİ D.

Avrupa Birliği’nin Akdeniz Politikası ve Güvenlik Yaklaşım, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

STK’ların Suriyeli Göçmenlere Yönelik Temellendirmelerine Bir Bakış: Hak mı vs. İhtiyaç mı?

Özveri Bezdekovsky D.

Uluslararası USVES Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 Şubat - 23 Mart 2020, ss.376-377

2019

2019

The Role of the NGOs in Syrian Refugee Crisis: ‘Needs Based’ versus ‘Rights Based’ NGOs”

ÖZVERİ BEZDEKOVSKY D.

İKSAD Çukurova II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 24 Nisan 2019

2018

2018

The Impacts Of Turkey´s Open Door Policy For Syrian Refugees Through A Societal Perspective

ÖZVERİ BEZDEKOVSKY D.

IJAS International Conference for Social Sciences and Humanities, Münih, Almanya, 17 Temmuz 2018

2018

2018

KÜRESEL YÖNETİŞİM: TOPLUMSAL CİNSİYETÇİ YAKLAŞIM AÇISINDAN İNSANİ YARDIM

ÖZVERİ D.

İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 9 - 11 Mart 2018

2018

2018

Suriye Mülteci Krizinin Toplumsal Güvenlik Açısından Türk Toplumuna Etkilerine Bir Bakış

ÖZVERİ D.

İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 9 - 11 Mart 2018

2017

2017

An Overlook to the Refugee Challenge in Turkey through Governance: Kilis Case

ÖZVERİ D.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Bursa, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2017

2017

2017

Mıgratıon Through Socıetal Securıty: Syrıan Refugee Crısıs And Its Impact On Turkısh Socıety

ÖZVERİ D.

IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Türkiye, 23 Ekim - 24 Temmuz 2017

2017

2017

EU Development Policy towards Africa through the Conditionality of Democracy and the Human Rights

ÖZVERİ D.

International Conference on “Democracy and Participation in the 21st Century, Lizbon, Portekiz, 12 - 15 Temmuz 2017

2017

2017

Gender Mainstreaming in the EU: A close look to the FEMM through an Institutional Context

ÖZVERİ D.

International Conference on “Democracy and Participation in the 21st Century”, Lizbon, Portekiz, 12 - 15 Temmuz 2017

2017

2017

Küresel Yönetişim Çerçevesinde Kriz Anlarında Birleşmiş Devletler - Devlet Egemenliği Sorunsalı

ÖZVERİ D.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017

2016

2016

Normative Power Europe is Still in Tact ?: EU Development Policy towards ACP countries through the Human Rights Clause

ÖZVERİ D.

International Conference on Issues in Applied Business, Management, Social Sciences Research, 29 - 30 Kasım 2016

2016

2016

White Paper on Intercultural Dialogue Culture is Diversified Enough for Governing

ÖZVERİ D.

The Future of Diversity?Approaches, Intersections,Innovations, Tübingen, Almanya, 14 - 15 Ocak 2016

2015

2015

Denialism of Comfort Women through Discourse

ÖZVERİ D.

The International Geographical Union (IGU) Conference 2015, Moskva, Rusya, 17 - 21 Ağustos 2015

2014

2014

Governing of Security beyond the Nation State EU s Common Security andDefence Policy is Close Enough

ÖZVERİ D.

WISC Fourth Global International Studies Conference, 4 - 06 Ağustos 2014

2013

2013

Turkish foreign policy Is europenization possible without the EU membership prospect

ÖZVERİ D.

18th Annual Conference of Central European Political Science Association, 22 - 24 Ekim 2013

2011

2011

European Security Governance in the Middle East

ÖZVERİ D.

International Middle East Congress,Kocaeli, 6 - 08 Eylül 2011

2011

2011

Promoting Human Rights By Conditionality Quest For a Better EU Development Assistance in ACP Countries

ÖZVERİ D.

WISC Third Global International Studies Conference, Porto, Portekiz, 16 - 18 Ağustos 2011

2011

2011

EU s Impact on Congo Conflict An Early Attempt For Crisis Management Capacity

ÖZVERİ D.

Annual Conference of the International Association for Conflict Management, 9 - 11 Ağustos 2011

2011

2011

Quest for a Security Governance in European Union

ÖZVERİ D.

17th Annual Conference of the Hungarian Political Science Association, 9 - 11 Mayıs 2011

2010

2010

Feminizm Kuramına eleştirel Bakış Post Feminizm

ÖZVERİ D.

IMWC, International Multidisciplinary Women's Congress İzmir, 16 - 18 Mart 2010