General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası Ilişkiler Bölümü, Avrupa Birliği Siyaseti Ve Uluslararası Ilişkiler
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Political Science, International Relations, EU Politics and İnternational Relations

Metrics

Publication

25
UN Sustainable Development Goals