Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bankacılık Sektöründe Teknolojik Gelişimin İşgücüne Yansımaları

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.30-43, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eğitimde Bütünsel Yaklaşım Üzerine Yükseköğretimde Deneysel Bir Çalışma

ASOS 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.63

Evlilik Programlarında Toplumsal Cinsiyet Kavramının İncelenmesi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017

Geleceğin Akıllı İşletmeleri Projeksiyonunda Yeni İşgücü Olarak Z Kuşağının Teknolojiye Yönelik Tutumları

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), 5 - 08 Ekim 2017, ss.58-65

Üniversite Gençliğinin Kot Markası Seçimini Etkileyen Marka Kişilikleri ve Arketip Algılamaları Üzerine Bir Uygulama

YEBKO 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2013, ss.1-14