Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of catalyst on yield of liquid products from biomass via pyrolysis

ENERGY SOURCES, cilt.25, ss.753-765, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Recent energy investigations on fossil and alternative nonfossil resources in Turkey

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.43, ss.575-589, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biomass to methanol via pyrolysis process

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.42, ss.1349-1356, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Recent energy studies and energy policies in Turkey

ENERGY SOURCES, cilt.23, ss.495-510, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Estimation of calorific values of fuels from lignocellulosics

ENERGY SOURCES, cilt.19, ss.765-770, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kavram Karikatürlerinin Bilgiyi Sorgulatarak Öğrenmeyi Derinleştirmesine Etkisi 7 Sınıf Işık Ünitesi Örneği

Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları, ss.150-155, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Student Opinion About Elective Courses in Changing Education The Example of Kocaeli University Faculty of Education

Journal of Educational and Instructional Studies in The World, cilt.2, ss.135-142, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar