Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TERMAL İLÇESİ’NDE MEYDANA GELEN DEPREM AKTİVİTESİNİN SİSMİK TOMOGRAFİ, GRAVİTE VE MT YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology ( 5ICEES ), Ankara, Turkey, 8 - 11 October 2019

20 Temmuz 2017 Bodrum-Kos Depremi (Mw=6.6) ve Artçı Sarsıntılarının Sismotektonik Yorumu

Engineers of Future International Student Symposium (EFIS-2018), Zonguldak, Turkey, 7 - 09 June 2018, vol.1, pp.138

Performance of different GIMs under low and high solar activity in Turkey

Engineers of Future International Student Symposium (EFIS-2018), Zonguldak, Turkey, 7 - 09 June 2018, vol.1, pp.92

Sismik Yöntemlerle Dolgu Alanı Belirlenmesi ve Dinamik Zemin Parametrelerinin Elde Edilmesi: Umuttepe Örneği

Uluslararası Katılımlı Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu, Niğde, Turkey, 24 - 26 October 2018

Using Levenberg–Marquardt Method In Dispersion Curve Fitting

9th Congress of the Balkan Geophysical Society, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2017 identifier

Metrics

Publication

17

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

2

Project

4
UN Sustainable Development Goals