Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Internet Habits and Safe Internet Use of Children in Turkey and Europe

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.39, sa.171, ss.230-243, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Children’s Information Disclosure Tendencies On Social Networks

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.597-610, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının İnternet Etiği Algıları ve Kontrol Odağı Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.82-103, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Internet Risks for Children in Turkey

SITE 2018 - The Society for Information Technology Teacher Education, Washington, Kiribati, 26 - 30 Mart 2018

Mediation Strategies and Safety Regulations for Children’s Internet Usage

The Open Schools for Open Societies Conference 2017, Atina, Yunanistan, 20 - 21 Ekim 2017

Öğretmenlerin Çocukların Güvenli İnternet Kullanımı Hakkındaki Görüşleri

4th İnternational Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Elazığ, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016

Avrupa Çevrimiçi Çocuklar (EU Kids Online) II Proje Sonuçları ve Değerlendirilmesi

Inet-tr XVI Türkiye’xxde İnternet Konferansı, İzmir, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2011

Avrupa Çevrimiçi Çocuklar (EU Kids Online) Projesi Ön Bulguları

Inet-tr XV Türkiye’xxde İnternet Konferansı, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2010

Effects of “Instructional Technology and Material Development” Course on Pre-service Teachers’ Attitude towards Technology Integration

Society for Information Technology Teacher Education International Conference 2009, Charlestown, Saint Kitts Ve Nevis, 1 - 02 Mart 2009

The Factors Affects the Formation of the Collaborative Group and Their Satisfaction in a Web Design Project

AECT 2008 Conference, Association for Educational Communications and Technology, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 08 Kasım 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Yardımcı Araç ve Gereçler

Temel Fotoğraf Bilgisi, Ömer Gemici, Editör, Öncü Basımevi, Ankara, ss.164-174, 2013

Children, Risk and Safety on the Internet: Research and Policy Challenges in Comparative Perspective

Cognitive interviewing and responses to EU kids online survey questions, Sonia Livingstone,Leslie Haddon,Anke Görzig, Editör, Policy Press , Bristol, ss.33-44, 2012