Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1990 - 1995 Tıpta Uzmanlık

    Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 1995 Tıpta Uzmanlık

    İntrakranial vasküler lezyonlarda magnetik rezonans anjiografi; dijital subtraksiyon anjiografi ile karşılaştırılması

    Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi