Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Reşat Nuri Güntekin’in Bir Uzun Öyküsü: “Salgın”

Göç Dergisi, vol.7, no.2, pp.229-243, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurgu ile Gerçek Arasında Bir Çevirmen: Gaffar Güney

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.61, pp.83-88, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhuriyetten Günümüze, Yazarların Anılarında Oyun ve Oyuncaklar

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.10, no.19, pp.89-106, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fakir Baykurt un Almanya Öykülerinde Türk Göçmen Çocukları

Göç Dergisi, vol.3, no.1, pp.5-28, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Yitirilmiş Toprakların İçimizdeki İzi Bizim Diyar

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.35, pp.79-94, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kemal Ateş in Yapıtlarında Gecekondulaşma Olgusu

Folklor Edebiyat, vol.19, no.74, pp.157-178, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bohem Kavramı ve Bir Tereddüdün Romanı Üzerine

Folklor Edebiyat, vol.16, no.62, pp.101-116, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cevdet Kudret in Türk Edebiyatındaki Yeri

Folklor Edebiyat, vol.15, no.57, pp.155-167, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İrfan Yalçın’ın Ölümün Ağzı Romanında Maden İşçiliği ve Mükellefiyet

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018

Savaş ve Göç İlişkisini Sevinç Çokum’un Bizim Diyar Romanı Üzerinden Okumak

Kartepe Zirvesi 2018, Göç, Mültecilik ve İnsanlık, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 October 2018 Sustainable Development

Türk Şiirinde Almanya’ya İşçi Göçü Olgusu

The Migration Conference (TMC 2017), Atina, Greece, 23 - 26 August 2017, pp.109-116

Ahmet Yorulmaz’ın Romanlarında Mübadele ve Sosyo-Kültürel Çatışmalar

15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Komrat, Moldova, 11 - 12 September 2017, pp.418-427

Fakir Baykurt un Almanya Öykülerinde Türkiye Göçmenlerinin Yaşamı ve Sorunları

Turkish Migration Conference, Vienna, Austria, 12 - 15 July 2016, vol.2, pp.31-40

Türk Edebiyatındaki Küçük İstanbul Kreuzberg

I. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, Amasya, Turkey, 1 - 03 December 2016, vol.2, pp.475-486

Cumhuriyet Dönemi Türk Öyküsünde Oyuncak

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.471-479

Books & Book Chapters

İki Emeklinin Mutluluk Arayışı: Parkta Bir Sonbahar Günüydü

in: Yaşlılık Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.167-180, 2020

Yaşar Kemal’xxin ”Kalemler”i ve İstanbul’xxun Çöplükleri Üzerine

in: Gübre-Tezek-Çöp Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.347-358, 2019 Sustainable Development

Aysel Özakın’xxın ”Kanal Boyu” Öykülerinde Göçmenlik Olgusu

in: Göç, Kültür ve Yazın, Ali Tilbe, Tuncay Bilecen, Efnan Dervişoğlu, Editor, TRANSNATIONAL PRESS LONDON, Londrina, pp.33-42, 2019 Sustainable Development

Tuluat Tiyatrosunun Edebiyatımıza Mirası: İbiş’xxin Rüyası

in: Kanto Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.163-178, 2018

Edebiyatın Penceresinden Terzilere Bir Bakış

in: Biçki Dikiş Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Libra Kitap, İstanbul, pp.369-398, 2018

Seka Postası’ndan Varlık Sayfalarına İzmit’xxten Bir Yazar: Naci Girginsoy

in: Gri Yeşil: İzmit, Tanıl Bora, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.45-61, 2018

”Umut”la ”umutsuzluk” arasındaki kapı: Kapıkule

in: Aşrı Memleket/Trakya’nın Renkli Dünyası, Tanıl Bora, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.65-76, 2017

Zeytinin İzinde, Cumhuriyetten Günümüze Türk Edebiyatına Bir Bakış

in: Zeytin Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi Yaınları, İstanbul, pp.181-219, 2017

Dorukısrak’ın Hiç Bitmeyen Koşusu: Yılkı Atı

in: At Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.459-482, 2017

Fıtnat Hanım Eşliğinde Ankara: "Bir Evin Dıştan Görünüşü"

in: Kültürel Mirasın İzinde Ankara, Gökalp Alpaslan Gonca, Şahin Tekinalp Pelin, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.7-21, 2016

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Balıkçılar

in: Balık Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.605-637, 2015

Halk İnanışında Yılanların Kötücüllüğüne Bir Örnek: ”Yılanların Öcü”

in: Yılan Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.429-458, 2014

Garip’xxte Avarelik Üzerine

in: Avare Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.197-223, 2013

Türk Romanında Kent Algısı

in: Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları, Ö. Uğurlu, N. Ş. Pınarcıoğlu, A. Kanbak, M. Şiriner, Editor, Örgün Yayınevi, İstanbul, pp.409-439, 2010

Cevdet Kudret ve ”Süleyman’xxın Dünyası

in: Edebiyatın Ağır İşçisi Cevdet Kudret, Adnan Özyalçıner, Editor, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, pp.157-164, 2007

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications