Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Sosyal Girişimciliğin Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü

in: Makro ve Mikro Düzeyde Sürdürülebilirlik Çalışmaları, Ozan Gönüllü, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.233-246, 2023 Creative Commons License

TÜRKİYE'DE GENÇLİK: EĞİTİM VE İSTİHDAM VERİLERİ ÇERÇEVESİNDE NEED KAVRAMINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

in: EKONOMİ GÜNDEMİ ANALİZLER VE İNCELEMELER, KOÇ SELÇUK, SARISOY İDRİS, ÇOLAK KEREM, Editor, SCALA, İstanbul, pp.150-170, 2023

Industry 4.0 Technologies In Ensuring Occupational Health And Safety

in: Digitalization In Business And Economy, Ozan Gönüllü, Editor, Nobel, Ankara, pp.251-270, 2022

Engellilik ve Sosyal Hizmet

in: Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Hizmetler, Abdülkadir ŞENKAL,Esin KARACAN,Çiğdem ULUDAĞ GÜLER, Editor, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, pp.79-100, 2020 Creative Commons License

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Planlaması

in: Turizm Okumaları - IV, Sami Karacan, Editor, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, pp.49-58, 2020 Creative Commons License

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynağı Tedariki

in: Turizm Okumaları - IV, Sami Karacan, Editor, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, pp.59-66, 2020 Creative Commons License

Engellilik ve Sosyal Hizmet

in: Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Hizmetler, Abdulkadir Şenkal,Esin Karacan,Çiğdem Uludağ Güler, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.79-100, 2020

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynağı Tedariki

in: Turizm Okumaları IV, Karacan Sami, Editor, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, pp.59-66, 2020

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Planlaması

in: Turizm Okumaları IV, Karacan Sami, Editor, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, pp.39-58, 2020

Engellilik ve Sosyal Hizmet

in: Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Hizmetler, Şenkal, Abdülkadir, Karacan, Esin, UludağGüler, Çiğdem, Editor, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, pp.79-100, 2020

Turizm işletmelerinde Çalışma Yaşamı Kalitesi

in: Turizm Okumaları-II, Sami Karacan, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.51-61, 2018 Creative Commons License

A PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT TOOL AT HOTEL BUSINESSES:WORKPLACE PSYCHOLOGIST

in: New Horizons in Social Sciences, Prof. Dr. Turhan ÇETİN,Prof Dr Liliana DUMITRACHE,Prof. Dr. Hasan KARA , A,ssoc. Prof. Dr. Muhidin MULALIC, Prof. Dr. Lemara SELENDILI, Editor, LAP, LAMBERT ACADEMIC EDITION, Riga, pp.411-443, 2018 Creative Commons License

Bireysel İş Hukuku

Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, 2017 Sustainable Development

Yiyecek içecek işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliğinin önemi

in: TURİZM OKUMALARI-I, Sami Karacan, Editor, Umuttepe yayınevi, Kocaeli, pp.93-99, 2017 Creative Commons License

TURİZM VE SEYAHATİN TARİHSEL GELİŞİMİ

in: TURİZM OKUMALARI -1-, KARACAN SAMİ, Editor, UMUTTEPE YAYINEVİ, İZMİT-KOCAELİ, pp.11-36, 2017

Employment of Women and the Problems of the Working Women in Turkey

in: Globalisation Dimensions&Impacts, İsmail Şiriner,Lubomir Nenicka, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.303-318, 2011 Creative Commons License

Economic, Social and Political Dimensions of Globalization and Welfare: A Worldwide Research

in: Globalisation Dimensions&Impacts, İsmail Şiriner,Lubomir Nenicka, Editor, IJOPEC Publcation, London, pp.49-71, 2011 Creative Commons License

İş Hukuku

Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, 2010 Sustainable Development

Other Publications

Metrics

Publication

58

Thesis Advisory

1

Open Access

46
UN Sustainable Development Goals