Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadın Sağlığı

Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Çalışmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.39-58, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

TARİH İÇİNDE KOCAELİ KARTEPE YÖRESİNE YAPILAN GÖÇLERDE UYGULANAN İSKÂN POLİTİKALARI

International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences (IJTEBS), cilt.2, sa.2, ss.260-268, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YENİ BİR SÜREÇ: YETENEK YÖNETİMİ

International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences (IJTEBS), cilt.2, sa.2, ss.137-139, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

YEŞİL İŞLETMELER SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE KARTEPE

International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences (IJTEBS), cilt.2, sa.2, ss.225-233, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Turizm İşletmelerinde Sosyal davranış

The Journal of International Social Research, cilt.11, sa.58, ss.693-697, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde Ergonomik Koşulların Etkisi

The Journal of International Social Research, cilt.11, sa.56, ss.792-798, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

OSMANLI DÖNEMİNE AİT KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİN BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİNDE TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences (IJTEBS), cilt.1, sa.2, ss.49-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KÜLTÜR TURİZM AÇISINDAN BALKANLARDA OSMANLI HÂKİMİYETİ DÖNEMİ; BELGRAT’TA TÜRK KÜLTÜRÜNE AİT İZLER

International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences, cilt.1, sa.1, ss.68-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sosyal Politika Kapsamında Türkiye’de Yaşlı Nüfus: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

The Journal of International Social Research, cilt.10, sa.49, ss.637-644, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Kısmi Süreli İş Sözleşmesinde Kıdem Tazminatı ve Uygulaması

Yaklaşım Dergisi (e-Yaklaşım Dergisindeki İlave Makaleler), sa.228, ss.1-7, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Özel Güvenlik Görevlilerinin İş Tatmini

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.2, sa.22, ss.203-239, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Geçici İş İlişkisinde Kıdem Tazminatı ve Uygulaması

Yaklaşım Dergisi (e-Yaklaşım Dergisindeki İlave Makaleler), sa.226, ss.1-7, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Çağrı Üzerine Çalışmada Kıdem Tazminatı ve Uygulaması

Yaklaşım Dergisi (e-Yaklaşım Dergisindeki İlave Makaleler), sa.225, ss.1-7, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Mevsimlik İş Sözleşmesinde Kıdem Tazminatı ve Uygulaması

Yaklaşım Dergisi (e-Yaklaşım Dergisindeki İlave Makaleler), sa.224, ss.1-8, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Açısından Çözümsel Bir Yaklaşım

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.1, sa.21, ss.102-116, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Çalışanların İşyerini Seçme Kararını Etkileyen Faktörlerin Önem Derecesini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Kocaeli Örneği

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.1, sa.21, ss.132-149, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemine Göre İsteğe Bağlı Sigortalılığın Sosyal Politika Açısından Değerlendirilmesi

Yaklaşım Dergisi (e-Yaklaşım Dergisindeki İlave Makaleler), sa.61, ss.1-3, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Bir Süreç: Yetenek Yönetimi

II.Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, cilt.2, ss.137-139 Creative Commons License

TARİH İÇİNDE KOCAELİ KARTEPE YÖRESİNE YAPILAN GÖÇLERDE UYGULANAN İSKÂN POLİTİKALARI

II.İnternational Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, ss.260-268 Creative Commons License

YEŞİL İŞLETMELER SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE KARTEPE

II.İnternational Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, ss.225-233 Creative Commons License

Analysis of the Turism Unification Feature on the Practice of Language Tourism in BosniaHerzegovina

1st International Congress onTourism, Economic and Business Sciences, Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 05 Kasım 2017, ss.48 Creative Commons License

For Cultural Tourism in The Scope Of Sustainable Tourism: The Ottoman Period in The Balkans Tracks To Belgrad s Turkish Culture

International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences (ICTEBS), Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 05 Kasım 2017, ss.31 Creative Commons License

Cultural Richness For Ottoman Period Evaluating Tourism In Bosnia-Hersek Republic

International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences (ICTEBS, Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 05 Kasım 2017, ss.29 Creative Commons License

Otel İşletmelerinde İşyeri Psikoloğu İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Çalışma

1. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017, cilt.1, ss.1065-1076 Creative Commons License

Tarihsel Süreç İçinde Konaklama Merkezleri Han ve Kervansarayların Günümüzde İpek Yolu Projesine Dönüşümü

5.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu ve I. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 22 - 23 Nisan 2016, ss.171 Creative Commons License

Kırsal Turizm ve Alternatif Kırsal Turizm Hareketleri

5. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu (Özel İlgi Turizmi) Temasıyla ve I. Uluslararası Doğu Akdeniz Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 22 - 23 Nisan 2016, ss.182 Creative Commons License

Türkiye Turizmine Yeni Bakışlar Sürdürülebilir Turizm Ekseninde Çevre Sorunları

I.Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, EITOC 2015, Konya, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, cilt.1, ss.757-770 Creative Commons License

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde İnanç Turizmi Açısından Hac Ziyareti

III.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Aydın, Türkiye, 4 - 05 Nisan 2014, cilt.1, ss.829-843 Creative Commons License

Osmanlı da Konaklama Hizmeti Veren Yapılardan Gebze Çoban Mustafa Paşa Kervansarayı

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Aydın, Türkiye, 4 - 05 Nisan 2014, cilt.1, ss.844-861 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynağı Tedariki

Turizm Okumaları - IV, Sami Karacan, Editör, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, ss.59-66, 2020 Creative Commons License

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Planlaması

Turizm Okumaları - IV, Sami Karacan, Editör, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, ss.49-58, 2020 Creative Commons License

Engellilik ve Sosyal Hizmet

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Hizmetler, Abdülkadir ŞENKAL,Esin KARACAN,Çiğdem ULUDAĞ GÜLER, Editör, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, ss.79-100, 2020 Creative Commons License

Engellilik ve Sosyal Hizmet

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Hizmetler, Şenkal, Abdülkadir, Karacan, Esin, UludağGüler, Çiğdem, Editör, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, ss.79-100, 2020

Turizm işletmelerinde Çalışma Yaşamı Kalitesi

Turizm Okumaları-II, Sami Karacan, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.51-61, 2018 Creative Commons License

A PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT TOOL AT HOTEL BUSINESSES:WORKPLACE PSYCHOLOGIST

New Horizons in Social Sciences, Prof. Dr. Turhan ÇETİN,Prof Dr Liliana DUMITRACHE,Prof. Dr. Hasan KARA , A,ssoc. Prof. Dr. Muhidin MULALIC, Prof. Dr. Lemara SELENDILI, Editör, LAP, LAMBERT ACADEMIC EDITION, Riga, ss.411-443, 2018 Creative Commons License

Bireysel İş Hukuku

Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, 2017

Yiyecek içecek işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliğinin önemi

TURİZM OKUMALARI-I, Sami Karacan, Editör, Umuttepe yayınevi, Kocaeli, ss.93-99, 2017 Creative Commons License

Economic, Social and Political Dimensions of Globalization and Welfare: A Worldwide Research

Globalisation Dimensions&Impacts, İsmail Şiriner,Lubomir Nenicka, Editör, IJOPEC Publcation, London, ss.49-71, 2011 Creative Commons License

Employment of Women and the Problems of the Working Women in Turkey

Globalisation Dimensions&Impacts, İsmail Şiriner,Lubomir Nenicka, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.303-318, 2011 Creative Commons License

İş Hukuku

Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, 2010

Diğer Yayınlar