Araştırma Alanları

  • Biyokimya

  • Mikrobiyoloji

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik