Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BATILILAŞMA, MODERNLEŞME VE MEDENİYET KRİZİ BAĞLAMINDA AHMET HAMDİ TANPINAR DÜŞÜNCESİ

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019