Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimlerinin Olweus’unAkran Zorbalığı Modeli Çerçevesinde İncelenmesi

Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Dijital Açık ve Farklı Yaklaşımlar

Intermedia International e-Journal, cilt.3, ss.301-319, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekonolojik Tutuculuk Karşısında Z Kuşağını Anlamak Ortaokul Gençliğinin İnternet Kullanım Algıları

Hece Aylık Edebiyat Dergisi, cilt.1, ss.343-355, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Ortaokul Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık

Anadolu Journal of Educational Sciences, cilt.2, ss.109-128, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları ve Siber Zorbalık Deneyimleri Ankara Örneği

Global Media Journal Turkish Edition, cilt.5, sa.10, ss.71-86, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medyada Annelik Temsilleri ve Anne Savaşları Haftanın Annesi Yarışma Programının Analizi

Kadın/Woman2000, cilt.14, ss.91-113, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri Türleri ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri

Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (EJOIR), cilt.2, ss.17-30, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Spor Medyasında Cinsiyetçi Söylem Bağlamında Basketbol Reklamlarında Hegemonik Erkeklik Temsili

2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar, Kocaeli, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017, ss.54-56

KADINLARIN ÜRETIME KATILMASI ILE BEYPAZARI NDADEĞIŞEN HAYAT KADIN EMEĞININ SOSYAL VE EKONOMIK ALANDA DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKISI

Culture and Communication in Anatolia; Past, Present and Future, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2016, cilt.1, ss.110-123

Kimlik İnşası ve Aktarımında Müzeler ve Müzeciliğin Rolü 500 Yıl Vakfı Müzesi Örneği

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, cilt.1, ss.370-384

Toplumsal Cinsiyet Kalıplarının Medyada Yeniden Üretimi

2. Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi, 11 Aralık 2015 - 13 Eylül 2013

7 ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Siber Zorbalık Deneyimleri ve Çözüm Sürecinde Okul Personelinin Yeri

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.895-897

A Qualitative Analysis of Turkish Middle School Students Cyberbullying Experiences and Perceived Parental Internet Monitoring

SSHIF2015 Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar: Kuram ve Uygulamalar Uluslararası Sempozyumu, Warşova, Polonya, 16 - 18 Eylül 2015, ss.24-25

Türkiye de Temel Eğitim Öğrencilerinin Siber Zorbalık Algıları ve Çözüm Önerilerine İlişkin Niteliksel Bir Çalışma

2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Eylül 2015

Secondary School Students Attıtudes To And Awareness Of Cyberbullyıng In Turkey A Scaling Method Case Study In Ankara

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, Rusya, 11 - 14 Eylül 2013, ss.197-206

Dijital Bölünme Kavramı Bağlamında Türkiye’de Ortaokul Öğrencilerininİnternet ve Sosyal Ağ Kullanımları: Gaziantep İli Örneği.

. I. Uluslararası İletişim Bilimi ve MedyaAraştırmaları Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2014, cilt.2, ss.2-21

Kitap & Kitap Bölümleri

Dijital Medya ve Toplumsal Cinsiyet Kavramsal Bir Giriş ve Sunuş

Dijital Medya ve Toplumsal Cinsiyet Kavramlar Fırsatlar Sınırlılıklar, Emel Baştürk, Beste Nigae Erdem, Editör, Literatürk Akademia, Konya, ss.7-19, 2019

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Rsik Toplumu Bağlamında Çevrimiçi Riskler ve Siber Zorbalık

Dijital Medya ve Toplumsal Cinsiyet Kavramlar, Fırsatlar, Sınırlılıklar, Emel Şerife Baştürk, Beste Nigar Erdem, Editör, Literatürk Academia, Konya, ss.67-104, 2019

Demokratik Katılım Bağlamında Yeni Medya ve Dijital Yurttaşlık

Yeni Medya Yeni Pratikler Yeni Olanaklar, Emel Baştürk Akca, Editör, Umuttepe Yayınları, İstanbul, ss.17-44, 2015

Secondary School Students’ Attıtudes To And Awareness Of Cyberbullyıng In Turkey: A Scaling Method Case Study In Ankara

Contextual Approaches in Communication, Buzoianu, C., Arslan, H., & Icbay, M. A, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.197-206, 2015