Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilgi Teknolojilerindeki Değişimin Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Alanlarına Etkisi

8th INTERNATIONAL VOCATIONAL HIGHER SCHOOLS SYMPOSIUM (UMYOS’19), Sinop, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2019, cilt.3, ss.1-9

Suyun Gözyaşları

akdeniz Üniversitesi, 16. su ürünleri sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2011