Education Information

Education Information

 • 2015 - 2018 Post Doctorate of Medicine

  Hacettepe University, Turkey

 • 2009 - 2013 Expertise In Medicine

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Turkey

 • 2001 - 2007 Undergraduate

  Ankara University, School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2018 Post Doctorate of Medicine

  Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklarında İnterferon İmzası

  Hacettepe University

 • 2013 Expertise In Medicine

  Hipertansif ve hipertansif olmayan obezlerde inflamatuar parametreler ve kardiyovasküler risk faktörlerinin sağlıklı çocuklarla karşılaştırılması

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine