Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sacroiliitis in children and adolescents with familial Mediterranean fever.

Advances in rheumatology (London, England), cilt.61, ss.29, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Neuroimaging of Children With Takayasu Arteritis

JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Rheumatic diseases in Syrian refugee children: a retrospective multicentric study in Turkey

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.40, sa.4, ss.583-589, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A clinical score to guide in decision making for monogenic type I IFNopathies

PEDIATRIC RESEARCH, cilt.87, sa.4, ss.745-752, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Profile of new referrals to a single pediatric rheumatology center in Turkey

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.40, sa.2, ss.313-321, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

ADA2 Deficiency: Case Series of Five Patients with Varying Phenotypes

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY, cilt.40, sa.2, ss.253-258, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of Pediatric Familial Mediterranean Fever Patients Carrying Only E148Q Variant With the Ones Carrying Homozygous Pathogenic Mutations.

Journal of clinical rheumatology : practical reports on rheumatic & musculoskeletal diseases, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Monogenic Disease with a Variety of Phenotypes: Deficiency of Adenosine Deaminase 2

JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, cilt.47, sa.1, ss.117-125, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Severe hypersensitivity reactions to biological drugs in children with rheumatic diseases

PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY, cilt.30, sa.8, ss.833-840, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Emergent high fatality lung disease in systemic juvenile arthritis

ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES, cilt.78, sa.12, ss.1722-1731, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Systemic onset juvenile idiopathic arthritis: a single center experience

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.61, sa.6, ss.852-858, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Value of Serum Amyloid A Levels in Familial Mediterranean Fever to Identify Occult Inflammation During Asymptomatic Periods.

Journal of clinical rheumatology : practical reports on rheumatic & musculoskeletal diseases, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Leflunomide treatment in juvenile idiopathic arthritis

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.39, sa.9, ss.1615-1619, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The factors affecting the disease course in Kawasaki disease

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.39, sa.8, ss.1343-1349, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The clinical spectrum of Henoch-Schonlein purpura in children: a single-center study

CLINICAL RHEUMATOLOGY, cilt.38, sa.6, ss.1707-1714, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Polyarteritis nodosa: lessons from 25 years of experience.

Clinical and experimental rheumatology, ss.52-56, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Concurrence of juvenile idiopathic arthritis and primary demyelinating disease in a young child

MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS, cilt.27, ss.20-22, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Genetic testing for DADA2: How can we avoid missing patients?

EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, cilt.26, sa.11, ss.1563-1564, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A new biopsychosocial and clinical questionnaire to assess juvenile idiopathic arthritis: JAB-Q

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.38, sa.8, ss.1557-1564, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pediatric forms of vasculitis

BEST PRACTICE & RESEARCH IN CLINICAL RHEUMATOLOGY, cilt.32, sa.1, ss.137-147, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Increased psoriasis frequency in patients with familial Mediterranean fever

UPSALA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.123, sa.1, ss.57-61, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A clinical update on inflammasomopathies

INTERNATIONAL IMMUNOLOGY, cilt.29, sa.9, ss.393-400, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparing polyarteritis nodosa in children and adults: a single center study

INTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES, cilt.20, sa.8, ss.1016-1022, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Gastrointestinal system manifestations in juvenile systemic lupus erythematosus

CLINICAL RHEUMATOLOGY, cilt.36, sa.7, ss.1521-1526, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Time to collaborate: Objectives, design, and methodology of PeRA-Research Group.

Northern clinics of Istanbul, cilt.8, ss.200-202, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Çocuklarda COVID-19’a İkincil Gelişen Multisistemik İnflamatuar Sendrom

Acta Medica Nicomedia, cilt.4, sa.1, ss.29-34, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şüpheli Laboratuvar Test Sonuçları ile Çocuk Romatoloji Polikliniğine Yönlendirilen Hastaların Değerlendirilmesi

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, cilt.13, ss.18-24, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Juvenil İdiopatik Artrit Hastalarında Çölyak Hastalığı ve Çölyak Dışı Gluten Duyarlılığı Taraması

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, cilt.13, ss.1-5, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Vasculitis: Decade in Review

CURRENT RHEUMATOLOGY REVIEWS, cilt.15, sa.1, ss.14-22, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Çocuklarda Raynaud Fenomeni ve Birincil ve İkincil RaynaudHastalarının Karşılaştırılması

Turkish Journal of Pediatric Disease, cilt.12, sa.1, ss.39-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Romatoloji Polikliniğine Anti-Nükleer Antikor (ANA)Pozitifliği ile Yönlendirilen Hastaların Özellikleri

Turkish Journal of Pediatric Disease, cilt.13, sa.1, ss.13-18, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Romatolojik Hastalıklarda Diş Sağlığı

Turkiye Klinikleri Pediatric Dentistry, cilt.2, sa.2, ss.82-89, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Familial Mediterranean fever: current perspectives

JOURNAL OF INFLAMMATION RESEARCH, cilt.9, ss.13-20, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sistematik Jüvenil İdiopatik Artrit

Jüvenil İdiopatik Artrit Sempozyumu, Türkiye, 29 Haziran 2019

Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: Prospektif Tek Merkezli Çalışma

55. Türk Pediatri Kongresi, Türkiye, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019, cilt.54, ss.254

Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısı ile TakipliHastalarda İlaç Uyumunun Hastalık Maliyetine Etkisi

International Hippocrates Congress onMedical and Health Sciences, 1 - 03 Mart 2019

JIA’LI ÇOCUKLARIN BİYOPSİKOSOSYAL DURUMLARININ İNCELENMESİ

4. ULUSAL ROMATOLOJİKREHABİLİTASYON KONGRESİ, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2018, cilt.1

SKLERODERMA’DA HASTALIK YÖNETİMİ

4. ULUSAL ROMATOLOJİKREHABİLİTASYON KONGRESİ, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

Systemic Vasculitis in Adolescenceand Young Adulthood

Adolescent and Young Adult Rheumatology In Clinical Practice, McDonagh Janet E., Tattersall Rachel S., Editör, Springer Nature Switzerland, ss.131-145, 2019

Sistemik Lupus Eritematozus Etiyopatogenez, Klinik, Tanı

Çocuk Romatoloji Kitabı, Poyrazoğlu M. Hakan, Sözeri Betül, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, ss.119-135, 2018

Lyme Hastalığı

Çocuk Romatoloji Kitabı, , Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, ss.331-339, 2018

Behçet Hastalığı

Yurdokök Pediatri, Murat Yurdakök, Editör, Güneş Tıp Kitapevi, ss.2401-2404, 2017

Sarkoidoz

Yurdakök Pediatri, Murat Yurdakök, Editör, Güneş Tıp Kitapevi, ss.2407-2409, 2017