TÜRK VE İNGİLİZ JÜVENİL İDİYOPATİK ARTRİT TANILI ÇOCUKLARIN KARŞILAŞTIRILMASI: PİLOT ÇALIŞMA


ARIN G., MAİLLARD S., SÖNMEZ H. E.

4. ULUSAL ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 29 - 30 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey