Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A NEW STRATEGY TO CREATE COMPETITIVE ADVANTAGE INTHE SCOPE OF HEALTH TOURISM: ”HIPPOTHERAPYAPPLICATIONS”

GSI JOURNALS SERIE B: ADVANCEMENTS IN BUSINESS AND ECONOMICS, cilt.2, sa.2, ss.1-18, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hipoterapide kullanılan atların davranışsal özelliklerinin değerlendirilmesi

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018

Engellerde Yeni Umut: Hippoterapi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON 2018), Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.379-384

Hippoterapi Uygulamalarında Dengeli Beslenmenin Önemi

IMASCONGRESS – Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 23 - 25 Kasım 2018

Engellerde Yeni Umut

IMASCONGRESS – Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 23 - 25 Kasım 2018

ENGEL TANIMAYAN TERAPİ: HİPPOTERAPİ

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Isparta, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.196

BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİOLGULARDA HİPPOTERAPİ UYGULAMALARIVE BU OLGULARIN ÖZEL BESLENME İLEDESTEKLENMESİ

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Isparta, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.196-197

Hippoterapi uygulamasında görev dağılımı ve sorumluluklar

ULUSLARARASI KATILIMLI II. ULUSAL HİPPOTERAPİ KONGRESİ, 23 - 25 Ağustos 2017

ATLARLA HİPPOTERAPİ

VII. CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL AKHALTEKE HORSES ASSOCIATION, Asgabat, Türkmenistan, 26 - 30 Nisan 2017