Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hipoterapide kullanılan atların davranışsal özelliklerinin değerlendirilmesi

I. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018

Engellerde Yeni Umut: Hippoterapi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON 2018), Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.379-384

Engellerde Yeni Umut

IMASCONGRESS – Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 23 - 25 Kasım 2018

Hippoterapi Uygulamalarında Dengeli Beslenmenin Önemi

IMASCONGRESS – Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 23 - 25 Kasım 2018

BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİOLGULARDA HİPPOTERAPİ UYGULAMALARIVE BU OLGULARIN ÖZEL BESLENME İLEDESTEKLENMESİ

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Isparta, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.196-197

ENGEL TANIMAYAN TERAPİ: HİPPOTERAPİ

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Isparta, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.196