General Information

Institutional Information: Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği, Sismoloji
Research Areas: Seismology

Metrics

Publication

93

Citation (WoS)

37

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

36

H-Index (Scopus)

3

Project

5

Thesis Advisory

2

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals

Biography

Lisans öğrenimini 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Kocaeli Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde; Yüksek Lisans ve Doktorasını ise sırasıyla 1999 ve 2006’da Kocaeli Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora Tez konusu; Kocaeli ve İzmit Yerleşim alanının Sismik  Mikrobölgelemesi'dir.

 

1991 ve 2000 yılları arasında Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde Teknisyen ve Mühendis olarak görev yapmıştır. 2000 yılında Kocaeli Üniversitesinde Araştırma Görevlisi, 2009 yılında da Yardımcı Doçent ve 2014 yılında Doçent olmuştur.  2008-2009 yılları arasında  Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi (EU-JRC) ve TUBİTAK ortak bursu ile Ispra, İtalya' da  "Web Tabanlı Tsunami Erken Uyarı Çalışmalarında" bulunmuştur. 2013 yılında YÖK bursu ile Italya Roma' da Ulusal Jeoloji ve Jeofizik (INGV) Enstitüsünde Akdeniz kıyılarında tsunami tehlikesi ile ilgili ön tanımlı tsunami kaynak çalışmaları yapmıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası deprem ve tsunami tehlikesi ile ilgili projelerde yer almış; son olarak  TÜBİTAK tarafından desteklenen "Aktif Dalma Batma Zonlarında Meydana Gelen Depremlerin Kaynak Mekanizması Parametreleri, Kayma/Yırtılma Dağılımları ve Matematiksel Tsunami Simülasyonları" isimli projede araştırmacı olarak çalışmıştır. Japonya, Şili ve Endonezya kıyılarında oluşan tsunamilerle ilgili uluslararası makaleleri vardır. Halen Kocaeli Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümünde  Doçent olarak görev yapmaktadır.

Contact

Email
ergin@kocaeli.edu.tr
Web Page
http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/ergin/
Office Phone
+90 262 303 3116
Fax Phone
+90 262 303 3003
Office
Mühendislik A- 1007
Address
Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Umuttepe Yerleşkesi, İzmit, Kocaeli