Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Forgability of Aluminum 7075 Alloy in Closed Die

II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS, 18 - 21 Ekim 2017

EFFECTS OF CUTTING PARAMETERS ON SURFACE ROUGHNESS OF DIFFERENT POLYMERS

International Conference on Engineering and NaturalSciences (ICENS) 2016, Saraybosna, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, ss.684