Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kronik böbrek hastalarında ertapenem ilişkili deliryum: tek merkez deneyimi

Uluslararası katılılımlı 10. güncel böbrek hastalıkları hipertansiyon ve transplantasyon kongresi, Sakarya, Turkey, 15 September 2021

Türkiye’xxde Hemodiyaliz Hastalarında Gebelik ve Sonuçları

21. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, KKTC, Turkey, 1 - 05 May 2019

Kocaeli ilinde hemodiyaliz hastalarındaki pnömokok aşılanma farkındalığı

20. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARO KONGRESİ, Turkey, 9 - 13 May 2018 Sustainable Development

BK Virus Nefropati Tedavisinde Leflunomid Ve Sidofir Bir Olgu Sunumu”

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi Transplantasyon, BODRUM, Turkey, 15 - 18 October 2014

“Bir Transplant Olgusunda Antifungal Kullanımına Bağlı Statin ve M Tor İnhibitör Toksisitesi”

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi Transplantasyon’, BODRUM, Turkey, 15 - 18 October 2014

PLASMA GRELIN LEVELS IN PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS

51st Congress of the European-Renal-Association(ERA)/European-Dialysis-and-Transplant-Association (EDTA), Amsterdam, Netherlands, 31 May - 03 June 2014, vol.29, pp.231-232 identifier

“Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Peritonit Etkenleri”

28. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2011

“Stenotrophomonas Maltophilia Peritonitleri: Dört Olgunun İrdelenmesi”

28. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2011

“Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda İnflamasyon ve Vasküler Kalsifikasyon Arasındaki İlişki’’

25. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008

“Analysis of the microbial causes of PD-related peritonitis: A single center experience’’

12th Congress of the Inernational Society for Peritoneal Dialysis, İstanbul, Turkey, 20 - 24 June 2008

“Steroid Tedavisi Alan Primer Fokal Segmental Glomerülosklerozlu Hastalarda Tedavi Sonuçları: Tek Merkezin Deneyimi’’

24. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2007

“Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Fıtık Sıklığı ve Tedavisi’’

4. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2007

“Renal Amiloidoz ve periorbital ekimoz: olgu sunumu’’

7. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyomu, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2007

“Periton Diyalizi Hastalarinda Depresyon ile Beslenme ve İnflamasyon Göstergeleri arasındaki İliski’’

3. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2006

“Hemodiyaliz Hastalarında Vücut Demir Depoları ile düzeltilmiş QT Dispersiyonu Arasındaki İlişki’’

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2006

“Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastada Corynebacterium Minutissimum’a Bağlı Peritonit’’

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2006

Hastanemizde istenen nefroloji konsültasyonlarının değerlendirme sonuçları’’

22. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2005

“Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarında kardiyak risk faktörü olarak homosistein konsantrasyonunun önemi’’

22. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2005

Association of depression with markers of nutrition and inflammation in chronic kidney disease and end stage renal disease

42nd Annual Meeting of the European-Renal-Association/European-Dialysis-and-Transplant-Association (ERA-EDTA), İstanbul, Turkey, 4 - 07 June 2005, vol.20 identifier

The effects of depression on the quality of life in patients with chronic kidney disease and with end stage renal disease

42nd Annual Meeting of the European-Renal-Association/European-Dialysis-and-Transplant-Association (ERA-EDTA), İstanbul, Turkey, 4 - 07 June 2005, vol.20 identifier

“72 Böbrek Biyopsisi Olgusunda endikasyon-patolojik sonuç ilişkisi’’

7. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 May 2005 - 29 May 2006

Books & Book Chapters

Türkiye’deki Hemodiyaliz Hastalarında Gebelik ve Sonuçları

in: Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Çalışmalar ve Derlemeler, DEĞER MÜGE SERPİL, GÜNGÖR ÖZKAN, DERİCİ ÜLVER, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.21-28, 2022

Böbrek Naklinde Vericilerin Değerlendirilmesi ve Operasyon Hazırlığı

in: Böbrek Nakli, Gürkan Alp, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Lim. Şti, İstanbul, pp.235-248, 2021

Bölüm 3. Türkiye’deki Hemodiyaliz Hastalarında Gebelik ve Sonuçları

in: HİPERTANSİYON ve BÖBREK HASTALIKLARIÇALIŞMA ve DERLEMELER, Serpil Müge Değer, Özkan Güngör, Ülver Derici, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.21-28, 2020

Metrics

Publication

113

Citation (WoS)

437

H-Index (WoS)

14

Citation (Scopus)

472

H-Index (Scopus)

13

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

4

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals