Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Pregnancy and its outcomes in hemodialysis patients in Turkey

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.52, no.2, pp.354-360, 2022 (SCI-Expanded) identifier

Sleep quality and its correlates in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis

SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY, vol.46, no.6, pp.441-447, 2012 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

The spectrum of renal abnormalities in patients with psoriasis

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, vol.44, no.2, pp.509-514, 2012 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Renal amyloidosis and periorbital ecchymoses: Scientific letter

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.28, no.4, pp.548-550, 2008 (SCI-Expanded) identifier identifier

Systemic reactive (AA) amyloidosis in a patient with Glanzmann thrombasthenia

AMYLOID-JOURNAL OF PROTEIN FOLDING DISORDERS, vol.14, no.4, pp.309-311, 2007 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

The relationship between iron stores and corrected QT dispersion in patients undergoing hemodialysis

ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.7, no.3, pp.270-274, 2007 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

The spectrum of tuberculosis in dialysis patients

SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.38, pp.1040-1044, 2006 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Gebelik ve Trombotik Mikroanjiyopatiler HELLP TTP ve atipik HÜS

Türkiye Klinikleri Nefroloji Özel Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’xxde Hemodiyaliz Hastalarında Gebelik ve Sonuçları

21. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, KKTC, Turkey, 1 - 05 May 2019

Kocaeli ilinde hemodiyaliz hastalarındaki pnömokok aşılanma farkındalığı

20. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARO KONGRESİ, Turkey, 9 - 13 May 2018 Sustainable Development

“Bir Transplant Olgusunda Antifungal Kullanımına Bağlı Statin ve M Tor İnhibitör Toksisitesi”

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi Transplantasyon’, BODRUM, Turkey, 15 - 18 October 2014

BK Virus Nefropati Tedavisinde Leflunomid Ve Sidofir Bir Olgu Sunumu”

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi Transplantasyon, BODRUM, Turkey, 15 - 18 October 2014

PLASMA GRELIN LEVELS IN PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS

51st Congress of the European-Renal-Association(ERA)/European-Dialysis-and-Transplant-Association (EDTA), Amsterdam, Netherlands, 31 May - 03 June 2014, vol.29, pp.231-232 identifier

“Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Peritonit Etkenleri”

28. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2011

“Stenotrophomonas Maltophilia Peritonitleri: Dört Olgunun İrdelenmesi”

28. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2011

“Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda İnflamasyon ve Vasküler Kalsifikasyon Arasındaki İlişki’’

25. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008

“Analysis of the microbial causes of PD-related peritonitis: A single center experience’’

12th Congress of the Inernational Society for Peritoneal Dialysis, İstanbul, Turkey, 20 - 24 June 2008

“Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Fıtık Sıklığı ve Tedavisi’’

4. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2007

“Steroid Tedavisi Alan Primer Fokal Segmental Glomerülosklerozlu Hastalarda Tedavi Sonuçları: Tek Merkezin Deneyimi’’

24. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2007

“Renal Amiloidoz ve periorbital ekimoz: olgu sunumu’’

7. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyomu, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2007

“Periton Diyalizi Hastalarinda Depresyon ile Beslenme ve İnflamasyon Göstergeleri arasındaki İliski’’

3. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2006

“Hemodiyaliz Hastalarında Vücut Demir Depoları ile düzeltilmiş QT Dispersiyonu Arasındaki İlişki’’

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2006

“Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastada Corynebacterium Minutissimum’a Bağlı Peritonit’’

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2006

“Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarında kardiyak risk faktörü olarak homosistein konsantrasyonunun önemi’’

22. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2005

Hastanemizde istenen nefroloji konsültasyonlarının değerlendirme sonuçları’’

22. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2005

The effects of depression on the quality of life in patients with chronic kidney disease and with end stage renal disease

42nd Annual Meeting of the European-Renal-Association/European-Dialysis-and-Transplant-Association (ERA-EDTA), İstanbul, Turkey, 4 - 07 June 2005, vol.20 identifier

Association of depression with markers of nutrition and inflammation in chronic kidney disease and end stage renal disease

42nd Annual Meeting of the European-Renal-Association/European-Dialysis-and-Transplant-Association (ERA-EDTA), İstanbul, Turkey, 4 - 07 June 2005, vol.20 identifier

“72 Böbrek Biyopsisi Olgusunda endikasyon-patolojik sonuç ilişkisi’’

7. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 May 2005 - 29 May 2006

Books & Book Chapters

Bölüm 3. Türkiye’deki Hemodiyaliz Hastalarında Gebelik ve Sonuçları

in: HİPERTANSİYON ve BÖBREK HASTALIKLARIÇALIŞMA ve DERLEMELER, Serpil Müge Değer, Özkan Güngör, Ülver Derici, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.21-28, 2020

Türkiye’deki Hemodiyaliz Hastalarında Gebelik ve Sonuçları

in: Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Çalışmalar ve Derlemeler, Serpil Müge Değer, Özkan Güngör, Ülver Derici, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.21-28, 2020