Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet’in KuruluşYıllarına Halkçılık Fikrinin Gelişimi

İnsan ve İnsan, cilt.6, sa.20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE’DE KALKINMACILIK SÖYLEMİNİN YÜKSELİŞİ

Turkish Studies, cilt.13, sa.23, ss.65-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Socialism and Nationalism in the Third World in the Age of Third Worldism

ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.44, sa.3, ss.281-300, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intellectuals’ Analysis of Intellectuals: A Critical Response

PESA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.33-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sosyalizminin Kısa Tarihi: Sosyalizmi Milliyetçilikle Eklemlemek

Doğu-Batı, sa.59, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Ideology of Developmentalism and the Turkish Left

ICOPEC 2018, 9. International Conference of Political Economy, 6 - 09 Eylül 2018

Türkiye Solu Osmanlı Türkiye Batılılaşması ve Kemalist Devrim

Bellek ve Kültür, VII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 5 - 07 Temmuz 2013

Sosyalizmi Milliyetçilikle Eklemlemek Türkiye Solunun 1960 lı Yıllarda Milliyetçilikle İmtihanı

Türkiye Sosyal Bilimler Derneği 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2011

Turkish Left s Experience with Nation and Nationalism

2011 MESA (Middle Eastern Studies Association) Annual Meeting, 1 - 04 Aralık 2011

The Political Attempts at Converging Socialism with Nationalism in Turkey The Example of Yön Direction Group

The Association for the Study of Nationalities (ASN) 12th Convention, 12 - 14 Nisan 2007

İnternet ve Sosyal Hareketler

XI. “Türkiye’de İnternet” Konferansı, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2006

1960 larda Solun Farklı İktidar Stratejileri

Türk Sosyal Bilimler Derneği, 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’de Sol Düşünce ve Hareketlerin Tarihi

Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Adem Çaylak ve Seyit Ali Avcu, Editör, Savaş Yayınevi, Ankara, ss.155-173, 2017