Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Fizikokimya

  • Hesapsal Kimya

  • İletken Polimerler

  • Polimerik Filmler

  • Spektroskopi

  • Temel Bilimler