General Information

Institutional Information: Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Ve Reklamcılık, Pazarlama Programı