Assoc. Prof. ERTAN PEKŞEN


Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

Uygulamalı Jeofizik


Research Areas: Geophysical Engineering, Applied Geophysics, Electro Magnetic and Electrical Methods, Engineering and Technology


Names in Publications: ERTAN PEKSEN

Email: ertanpeksen@kocaeli.edu.tr
Other Email: epeksen@gmail.com
Web: http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/ertanpeksen/
Address: Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41001 Umuttepe İzmit KOCAELİ

Metrics

Publication

95

Citation (WoS)

200

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

291

H-Index (Scopus)

10

Project

16

Thesis Advisory

13

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1999 - 2004

1999 - 2004

Doctorate

University of Utah, Department Of Geology And Geophysics, United States Of America

1997 - 1999

1997 - 1999

Postgraduate

University of Utah, Department Of Geology And Geophysics, United States Of America

1989 - 1993

1989 - 1993

Undergraduate

Ankara University, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

2004

2004

Doctorate

Methods for Interpretation of Tensor Induction Well Logging in Layered Anisotropic Formations

University Of Utah, Department Of Geology And Geophysics

1999

1999

Postgraduate

Tensor Induction Well Logging of Anisotropic Geological Formations

University Of Utah, Department Of Geology And Geophysics

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Geophysical Engineering

Applied Geophysics

Electro Magnetic and Electrical Methods

Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2005 - Continues

2005 - Continues

Associate Professor

Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

Managerial Experience

2012 - Continues

2012 - Continues

Deputy Director of the Center

Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

2018 - 2021

2018 - 2021

Deputy Head of Department

Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

Courses

Undergraduate

Undergraduate

ELEKTROMANYETİK ARAMA

Undergraduate

Undergraduate

YER RADARI

Postgraduate

Postgraduate

ELEKTROMANYETİK YÖNTEMLER

Postgraduate

Postgraduate

SAYISAL SÜZGEÇLER

Undergraduate

Undergraduate

Uygulamalı Saha Jeofiziği

Undergraduate

Undergraduate

Süzgeç Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Elektrik Arama

Postgraduate

Postgraduate

Elektromayetik Yöntemler

Postgraduate

Postgraduate

Sonlu Farklar ve Sonlu Elemanlar Yöntemi

Advising Theses

2011

2011

Postgraduate

Yer radarı verilerinin modellenmesi ve yorumlanması

Pekşen E. (Advisor)

İ.KAPLANVURAL(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

GENETİK TERS ÇÖZÜM VE SİSMİK NİTELİK KOMBİNASYONU İLE F3 BLOK KUZEY DENİZİ POTANSİYEL HİDROKARBON ALANLARININ BELİRLENMESİ

Alemdar S., Pekşen E.

Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 2023, pp.1-1223

2022

2022

KÜÇÜKYALI ARKEOPARK’TAKİ SATYROS MANASTIR’ININ JEOFİZİK YÖNTEMLER İLE ARAŞTIRILMASI

TINAZ A., PEKŞEN E.

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Gaziantep, Turkey, 21 January 2022

2021

2021

Laboratory scale Time-Lapse Ground Penetrating Radar (GPR) monitoring of controlled used engine oil contamination

Nazifi H. M., Gürbüz E., Pekşen E., Gülen L.

the 3rd Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI 2021), Susah, Tunisia, 10 - 13 June 2021, no.545, pp.1

2020

2020

GÖMÜLÜ YAPILARIN YER RADARI VE DOĞRU AKIM ÖZDİRENÇ YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI: İZMİT ÖRNEĞİ

YALTIRAK M., ÖZ R., KAPLANVURAL İ., PEKŞEN E.

4. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 16 - 17 October 2020

2020

2020

GEÇİCİ ELEKTROMANYETİK YÖNTEM İLE TERMAL İLÇESİ VE CİVARININ SIĞ KESİMLERİNİN ÖZDİRENÇ YAPISININ ARAŞTIRILMASI

EREN E., PEKŞEN E.

4. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 16 - 17 October 2020

2019

2019

TERMAL İLÇESİ’NDE MEYDANA GELEN DEPREM AKTİVİTESİNİN SİSMİK TOMOGRAFİ, GRAVİTE VE MT YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

Çaka D., Budakoğlu E., Tunç B., Türkmen T., Durdağ D., Zengin K., et al.

5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology ( 5ICEES ), Ankara, Turkey, 8 - 11 October 2019

2018

2018

Detection of Secondary Faults in the North Anatolian Fault Zone by the Magnetic and Gravity Methods in the Izmit Gulf (Turkey)

Sertçelik İ., Aşcı M., Pekşen E., Sertçelik F., Doğan B., Karakaş A., et al.

International Conference on “Engineering Technology, Computer, Basic Applied Sciences ECBA-2018, Phuket, Thailand, 7 - 09 November 2018, vol.4, pp.1-7

2018

2018

1D Full Waveform Inversion of GPR Data by Particle Swarm Optimization

KAPLANVURAL İ., PEKŞEN E.

24th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Porto, Portugal, 9 - 13 September 2018 identifier

2018

2018

Fiziksel Parametre Değişimlerinin Üç Boyutlu Yer Radarı Modellemesine Etkileri

ÖZKAP K., PEKŞEN E.

7.Yer ElektrikÇalıştayı, Isparta, Turkey, 7 - 09 May 2018

2018

2018

Anizotropik Ortamlarda Bir Boyutlu DC Verilerinin VFSA Yöntemi ile Ters Çözümü

KARA K. B., PEKŞEN E.

7. Yer Elektrik Çalıştayı, Isparta, Turkey, 7 - 09 May 2018

2019

2019

Yer Radarı İzinin Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) ile 1B Dalga Formu Ters Çözümü

KAPLANVURAL İ., PEKŞEN E.

7. Yer Elektrik Çalıştayı, Isparta, Turkey, 07 May 2019 - 09 May 2018

2018

2018

İzmit Körfezi – Sapanca Gölü Havzasının Dolgusunu Oluşturan Çökel Birimlerin Gelişimi Ve Buna Eşlik Eden Aktif Tektoniğin Rolü.

DOĞAN B., AŞCI M., KARAKAŞ A., PEKŞEN E., SERTÇELİK F., SERTÇELİK İ., et al.

8. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-8),İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstirüsü, 02-05 Mayıs 2018, İstanbul., 2 - 05 May 2018

2017

2017

Tilt Angles And Euler Deconvolution Methods Of Emi Data

PEKŞEN E.

9th Congress of the Balkan Geophysical Society, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2017 identifier

2017

2017

1D Fullwaveform Optimization Using Gpr Data

KARA K. B., PEKŞEN E.

9th Congress of the Balkan Geophysical Society, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2017 identifier

2016

2016

Tilt Açı Yöntemlerinin EM38 Verilerine Uygulanması

PEKŞEN E.

6. Yer Elektrik Çalıştayı, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 May 2016

2015

2015

Yer Radarı Çalışmaları İle Yapı Elemanlarının Görüntülenmesi

PEKŞEN E., KAPLANVURAL İ.

Jeofizik Mühendisliğinde Hasarsız Yapı İnceleme Çalıştayı, Kocaeli, Turkey, 15 October 2015, pp.70-82

2015

2015

Yer Radarı Yöntemi İle Yapıların Boru Tesisatının İç Ve Dış Malzemesinin Belirlenmesi

KAPLANVURAL İ., PEKŞEN E.

Jeofizik Mühendisliğinde Hasarsız Yapı İnceleme Çalıştayı, Kocaeli, Turkey, 15 October 2015, pp.88-91

2015

2015

Yer Radarı Verilerinden Betonun Su İçeriğinin Hesaplanması

PEKŞEN E., KAPLANVURAL İ.

Jeofizik Mühendisliğinde Hasarsız Yapı İnceleme Çalıştayı, Kocaeli, Turkey, 15 October 2015, pp.83-87

2015

2015

Yer Radarı Yöntemi ile C 30 Beton Sınıfına Ait Numunenin Su İçeriğinin İzlenmesi

KAPLANVURAL İ., PEKŞEN E.

5. Uluslararası Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 June 2015, pp.653-657

2015

2015

Monitoring the water content of C 30 concrete by GPR

KAPLANVURAL İ., PEKŞEN E.

5th International Eartquake Symposium, Turkey, 10 - 12 June 2015, pp.653-657

2014

2014

Bozuşmuş kumtaşı kolonunda yer radarı çalışması

KAPLANVURAL İ., PEKŞEN E., ERKUL E.

5. Yer Elektrik Çalıştayı, Edirne, Turkey, 26 - 28 May 2014

2014

2014

Yön bağımlı ortamlarda 1-B DES verilerinin yorumlanması

YAS T., PEKŞEN E.

5. Yer Elektrik Çalıştayı, Edirne, Turkey, 26 - 28 May 2014

2014

2014

Yön bağımlı ortamlarda 2 Boyutlu Doğru Akım Özdirenç Yöntemi

PEKŞEN E., YAS T.

5. Yer Elektrik Çalıştayı, Edirne, Turkey, 26 - 28 May 2014

2013

2013

Farklı Boyutlu ve Malzemeyle Dolu Boruların Yer Radarı Yöntemi ile Araştırılması

KAPLANVURAL İ., PEKŞEN E., ERKUL E., WUNDERLİCH T.

The 20th International Geophysical Congress Exhibition of Turkey, 25 - 27 November 2013

2013

2013

A GUI Program for 2D and 3D visualization and comparison of various data

YAS T., PEKŞEN E.

Türkiye 20. Uluslararası Kongre ve Sergisi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2013

2013

2013

Determination of inner and outer material of installment pipes by GPR

KAPLANVURAL İ., PEKŞEN E., ERKUL E., WUNDERLICH T.

Türkiye 20. Uluslararası Kongre ve Sergisi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2013

2013

2013

Antimony exploration using electrical methods

PEKŞEN E., YAS T.

Türkiye 20. Uluslararası Kongre ve Sergisi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2013

2012

2012

Yer radarı verilerinin iki boyutta sonlu farklar yöntemi ile modellenmesi

KAPLANVURAL İ., PEKŞEN E., ERKUL E.

4. Yer Elektrik Çalıştayı, İzmir, Turkey, 21 - 23 May 2012

2012

2012

Slingram EM anomalilerine parçacık sürü optimizasyonu uygulaması

YAS T., PEKŞEN E.

4. Yer Elektrik Çalıştayı, İzmir, Turkey, 21 - 23 May 2012

2011

2011

Discovering a Byzantine cross-in-square church in İznik using geophysics

ERKUL E., WUNDERLICH T., STÜMPEL H., RABBEL W., PASTEKA R., BARIŞ Ş., et al.

9th International Conference on Archaeological Prospection, İzmir, Turkey, 19 - 24 September 2011

2010

2010

Interpretation of Vertical Electrical Sounding Data with Particle Swarm Optimization

PEKŞEN E., YAS T., KAYMAN A. Y.

The 19th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 23 - 26 November 2010

2010

2010

Yön bağımlı ortamlarda doğru akım özdirenç yöntemi

PEKŞEN E., KAPLANVURAL İ., YAS T.

3.Yer Elektrik Çalıştayı, Kastamonu, Turkey, 24 - 26 May 2010

2009

2009

Interpretation of Magnetic Anomaly in the South of Lake Sapanca (Eastern Marmara Region, Turkey) Using an Enhanced Local Wave Number Method

Oruç B., Pekşen E., Çakır Ş.

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2009, vol.1, no.2, pp.87-90

2009

2009

A Software for Earthquake Investigation and Analysis

AKBAŞ Ö., PEKŞEN E., IRMAK T. S.

International Earthquake Symposium Kocaeli 2009, Kocaeli, Turkey, 17 - 19 August 2009

2009

2009

Comparison of Safe Bearing Capacity Calculation by Various Formulae For Shallow Foundations

PİŞEN S., PEKŞEN E.

International Earthquake Symposium Kocaeli 2009, Kocaeli, Turkey, 17 - 19 August 2009

2008

2008

İndüksiyon Kuyu Logları için Tabaka Sınırlarının Belirlenmesi

PEKŞEN E.

Manyetotelürik ve Jeoelektrik Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 13 - 14 November 2008

2008

2008

Digital Notch Filter Design Using the Hyperbolic Secant Function

PEKŞEN E.

The 18th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 14 - 17 October 2008

2008

2008

Electrical and Magnetic Induction Tensor in an Anisotropic Medium

PEKŞEN E.

Symposium on Geophysics and Remote Sensing in Determination of Near-Surface Structures, İzmir, Turkey, 30 April - 02 May 2008

2005

2005

Dual frequency inversion of tensor induction well logging data

PEKŞEN E., ZHDANOV M.

15th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2005

2003

2003

Sharp boundary inversion of tensor induction logging data

ZHDANOV M., CHERYAUKA A., PEKŞEN E.

44th Annual SPWLA Symposium, HOUSTON, United States Of America, 22 - 25 June 2003 identifier

2002

2002

Apparent resistivity correction for tensor induction well logging in a deviated well in an anisotropic medium

PEKŞEN E., ZHDANOV M.

72th SEG Annual International Meeting, SALT LAKE CITY, United States Of America, 6 - 11 October 2002 identifier

2001

2001

Principles of the tensor induction well-logging in a deviated well in an anisotropic medium

ZHDANOV M., KENNEDY D., CHERYAUKA A., PEKŞEN E.

42th Annual SPWLA Symposium, HOUSTON, United States Of America, 17 - 20 July 2001 identifier

2001

2001

Principles of the tensor induction well-logging in anisotropic media

ZHDANOV M., KENNEDY D., PEKŞEN E.

Progress In Electromagnetics Research Symposium, MASSASCHUSETTS, United States Of America, 5 - 14 July 2001 identifier

2001

2001

Principles of tensor induction well logging in a deviated well in an anisotropic medium

ZHDANOV M., KENNEDY D., CHERYAUKA A., PEKŞEN E.

SPWLA 42nd Annual Logging Symposium, Houston, United States Of America, 17 - 20 June 2001, vol.42, pp.1-14 identifier

1999

1999

Locating shallow lateral discontinuities by the two sided gradient transformation

CANDANSAYAR M. E., PEKŞEN E.

Second Balkan Geophysical Congress and Exhibition, İstanbul, Turkey, 5 - 09 July 1999

Books & Book Chapters

2017

2017

Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea ?) Kazılarında Yapılan Jeofizik Araştırmalar

ERKUL E., STÜMPEL H., PEKŞEN E., YAS T., KAPLANVURAL İ., BARIŞ Ş.

in: İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECEGÖL HAVZASI KAZILARI, Şengül G. Aydıngün, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.165-174, 2017

2017

2017

Avcılar–Firuzköy Yarımadası 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında Yapılan Jeofizik Araştırmalar

PEKŞEN E., KAPLANVURAL İ., BARIŞ Ş., YAS T., LİVAOĞLU H.

in: İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECEGÖL HAVZASI KAZILARI, Şengül G. Aydıngün, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.143-152, 2017

Supported Projects

2016 - 2016

2016 - 2016

Bathonea Kazısı

Other International Funding Programs

ÖKSE A. T., KAPLANVURAL İ., PEKŞEN E.


Citations

Total Citations (WOS): 205

h-index (WOS): 7