Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Şubat 2020 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Şubat 2020 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Aralık 2017 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi