Education Information

Education Information

 • 2004 - 2008 Doctorate

  Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Sakarya University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Envıronmental Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Fermentasyon endüstrisi atıksularında denitrifikasyon prosesi ile H2S kontrolü

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2003 Postgraduate

  Atıkların Biyolojik Arıtılabilirliğine Fotokatalitik Oksidasyon Prosesinin Etkisi

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English