Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

INVESTIGATION OF CIPROFLOXACIN REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTION BY NANOFILTRATION PROCESS

GLOBAL NEST JOURNAL, vol.18, no.2, pp.291-308, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Adsorption kinetics of the antibiotic ciprofloxacin on bentonite, activated carbon, zeolite, and pumice

DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.53, no.3, pp.785-793, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Bentonite for ciprofloxacin removal from aqueous solution

WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.68, no.4, pp.848-855, 2013 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Simultaneous sulfide and nitrite removal from industrial wastewaters under denitrifying conditions

BIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING, vol.17, no.3, pp.661-668, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Health risk assessment of workers' exposure to organic compounds in a tire factory

HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT, vol.13, no.1, pp.209-222, 2007 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Photooxidation: A Decolorization Procedure and a Pretreatment Step for Biodegradation of Reactive Azo Dye

Polish Journal Of Environmental Studies, vol.15, no.1, pp.73-79, 2006 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Photocatalytic oxidation process as a pretreatment step in improvement of the biodegradebality

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.13, no.4, pp.312-316, 2004 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Tekstil endüstrisinde bütünleşik membran sistemi ile su geri kazanımı ve hibrit ileri oksidasyon/membran filtrasyonu ile konsantrelerin arıtımı ve yönetimi

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.24, no.3, pp.468-475, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kağıt Endüstrisi Atıksularının Yeniden Kullanımında Uygun Nanofiltrasyon Membranların Belirlenmesi

Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.23, no.3, pp.279-287, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kağit Atiksularindan Bütünleşik Membran Sistemi Ile Su Geri Kazanimi Ve Konsantre Atik Minimizasyonu

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.2, 2017 (Other Refereed National Journals)

Tekstil Yıkama Atıksularından Basınçlı Membran Proseslerle Su Geri Kazanımı Üzerine Membran Türünün Etkisinin Araştırılması

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.319-330, 2016 (Other Refereed National Journals)

Topraklarda PCB ve PAH’xxların İncelenmesi: Alikahya Bölgesi

Politeknik Dergisi, vol.17, no.3, pp.127-133, 2014 (Other Refereed National Journals)

Investigation of PCB ve PAHsin Soil: Alikahya Region

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.17, no.3, pp.127-133, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Hastane Atıksularında Makro ve Mikro Kirleticiler ve Arıtma Seçenekleri

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.29, no.2, pp.144-158, 2013 (Other Refereed National Journals)

ANAMMOX Anaerobik Amonyum Oksidasyon Prosesi

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.153-168, 2008 (Other Refereed National Journals)

Atık Arıtımında Islak Oksidasyon Prosesinin Uygulanması

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, vol.12, no.1, pp.41-49, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GEMİ İNŞA ve BAKIM-ONARIM ENDÜSTRİSİNDE ÇEVRESEL ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

INTERNATIONAL MARMARA SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.872-879

Assessment of Environmental Impacts in Shipbuilding and Maintenance-Repair Industry

International Marmara Sciences Congress, IMASCON, 2019, Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019

Metal Kaplama Endüstrisine Ait Atıksuların Fenton Prosesi ile Arıtımının İncelenmesi

I. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.326-333

Metal Kaplama Endüstrisine Ait Atıksuların Fenton Prosesi İle Arıtımının İncelenmesi

13.Ulusal, 1.Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.1-8

Kentsel Atıksulardan Sulama Suyu Geri Kazanımında Bütünleşik Membran Sistem Uygulamalarının Kıyaslanması

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018

Multi Response Optimization of Nanofiltration Process for Carbamazepine Removal

4. International Conference on Environmental Science and Technology, 19 - 23 September 2018

Techno-Economic Analysis of Zero/Near Zero Liquid Discharge Applications of Eco-Innovative Wastewater Treatment System in Paper Industry

3rd International Conference on Integrated Environmental Management for Sustainable Development, Sousse, Tunisia, 2 - 05 May 2018 Sustainable Development

Eco-Innovative Industrial Wastewater Treatment System for Sustainable Water Management Based on Zero Liquid Discharge in Paper Industry

3rd International Conference on Integrated Environmental Management for Sustainable Development, Sousse, Tunisia, 2 - 05 May 2018 Sustainable Development

Determination of appropriate technology for reuse of paper industry wastewater

2nd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), 28 September - 02 October 2016

Treatment of Sanitary Landfill Leachate using Membrane Distilation

International Conference on Environmental Science and Technology, Huston, 4 - 06 June 2016

A novel hybrid process for industrial wastewater treatment Fenton and photo Fenton enhanced ultrafiltration

2nd International Conference on Desalination and Environment, Qatar, Doha, Qatar, 23 - 26 January 2016 Sustainable Development

Peynir Üretim Sanayinde Temiz Üretim Uygulaması Yenilikçi Membran Sistemlerin Saha Uygulanabilirlik Analizi

2. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 26 - 27 September 2013, pp.105-107

Bütünleşik Membran Sistemi Kullanılarak Arıtılmış Kentsel Atıksulardan Suyu Geri Kazanımı

2. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 26 - 27 September 2013, pp.137-139

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’xxnde Su Kullanımı, Atıksu özellikleri ve Arıtımı

9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Samsun, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.497-502

Azotça Zengin Atıksulardan Ototrofik Denitrifikasyon Prosesi İle H2S Giderimi

12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (İTÜ), İstanbul, Turkey, 16 - 18 June 2010, pp.93-101

Azotça Zengin Atıksulardan ototrofik Denitrifikasyon Prosesi ile H2S Giderimi

İTÜ 12.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 June 2010, pp.93-101

Kocaeli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri Performans Değerlendirmesi ve Yeniden Kullanımı Açısından İncelenmesi

Su Tüketimi Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu, 5. Dünya Su Formu İstanbul-2009,, Bursa, Turkey, 3 - 05 September 2008, pp.329-338

Nükleer Enerji Santralleri ve Çevresel Etkileri

Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin, Turkey, 18 - 21 April 2007, pp.95

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Risk Değerlendirmesi Kablo Sektörü Örneği

Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin, Mersin, Turkey, 18 - 21 April 2007, pp.108

Books & Book Chapters