Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Güncel Yöntemler Sonrası Son 5 Yıllık Dönemde Koklear İmplantasyon Komplikasyonları

41. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2019

Dudakta Nadir Kitle: Olgu Sunumu

40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 07 Kasım 2018

Parafarengeal Non-Hodgkin Lenfomanın Atipik Prezentasyonu

40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 07 Kasım 2018

AKUT SPONTAN DİL KÖKÜ ABSESİ

39. ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

PEDİATRİK TRAKEOTOMİ: 10 YILLIK DENEYİMLERİMİZ

39. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.1

Tüberkülozun Atipik Prezentasyonu: Retrofaringeal Abse

13. Türk Rinoloji Kongresi 5. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi, Türkiye, 04 Mayıs 2017

Bilateral Sert Damakta Nekrotizan Siyalometaplazi

13. Türk Rinoloji Kongresi 5. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi, Türkiye, 04 Mayıs 2017