Araştırma Alanları

  • Devre Kuramı

  • Aydınlatma Teknolojisi

  • Güç Sistemlerinin Analizi

  • Enerji İletimi ve Dağıtımı

  • Yenilenebilir Enerji

  • Yüksek Gerilim Teknikleri

  • Güç Aygıtları (trafolar, reaktörler, şalt teçhizatı v.b.)

  • Güç Çevirgeçleri

  • Güç Kalitesi