Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Discrimination of the natural and artificial quakes in the Eastern Marmara Region, Turkey

ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA, cilt.55, sa.4, ss.645-665, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Türkiye ulusal kuvvetli yer hareketi kayıt istasyonlarının zemin özelliklerinin belirlenmesi

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.35, ss.1829-1846, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Coda Wave Attenuation Characteristics for North Anatolian Fault Zone, Turkey

OPEN GEOSCIENCES, cilt.9, sa.1, ss.480-490, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Correlating physico-mechanical properties of intact rocks with P-wave velocity

ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA, cilt.51, sa.3, ss.571-582, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Estimation of Coda Wave Attenuation in the East Anatolia Fault Zone, Turkey

PURE AND APPLIED GEOPHYSICS, cilt.169, ss.1189-1204, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Attenuation measurements on shallow seismic refraction data in the Kocaeli region, Turkey

Journal of Geophysics and Engineering, cilt.7, sa.3, ss.257-266, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Estimation of Atterberg limits and bulk mass density of an expansive soil from P-wave velocity measurements

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.69, sa.1, ss.153-154, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İZMİT KÖRFEZİ-SAPANCA GÖLÜ DOĞUSU ARASININ SIĞ VEDERİN JEOFİZİKSEL YÖNTEMLERLE KABUKDEFORMASYONUNUN ANALİZİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.1186-1191, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of Site Characterization in Akdeniz Region by Using Seismic Refraction and Surface Wave Methods

International Journal of Applied and Physical Sciences, cilt.4, sa.3, ss.1-10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güney Ege Bölgesi'nde Yapay ve Doğal Kaynaklı Titreşimlerin Ayırt Edilmesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YERBİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, cilt.31, ss.233-245, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karlıova Üçlü Ekleminde Koda Dalga Analizi

UYGULAMALI YERBİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.7, ss.31-37, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğu Marmara’da Pg Ve Sg Dalgalarının Soğurulması

UYGULAMALI YERBİLİMLERİ DERGİSİ, ss.1-10, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Anadolu’da Soğurma

Jeofizik Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.63-75, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kütahya ve Çevresinde Düşük Magnitüdlü Deprem ve Patlatmaların Ayırımı

VI. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, cilt.1, ss.925-928 Creative Commons License

Türkiye’de Orta Büyüklükteki Bazı Depremlerin Artçı Sarsıntı Süreç Analizi

VI. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, cilt.1, ss.274-279

Zemin Baskın Periyotlarını Hesaplamada Tepki Ve Fourier Spektrum Oranlarının Karşılaştırılması

VI. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, cilt.1, ss.800-804

20 Temmuz 2017 Bodrum-Kos Depremi (Mw=6.6) ve Artçı Sarsıntılarının Sismotektonik Yorumu

Engineers of Future International Student Symposium (EFIS-2018), Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Haziran 2018, cilt.1, ss.138

Akdeniz Region by Using Seismic Refraction and Surface Wave methods

Engineering Technology, Computer, Basic Applied Sciences ( ECBA- 2018 ), 5 - 06 Aralık 2018, cilt.25, ss.1-10

Predominant Period Based Site Classification: A Case Study For Strong Ground Motion Stations In Kocaeli (Turkey)

Engineering Technology, Computer, Basic Applied Sciences ( ECBA- 2018 ), Puke, Tayland, 5 - 06 Aralık 2018

Predominant Period Based Site Classification: A Case Study For Strong Ground Motion Stations In Kocaeli (Turkey)

Engineering & Technology, Computer, Basic & Applied Sciences ( ECBA- 2018 ), Phuket, Tayland, 5 - 06 Aralık 2018, cilt.1, ss.17

Investigation of Site Characterization in Akdeniz Region,Turkey by Using Seismic Refraction and Surface Wave methods

Engineering & Technology, Computer, Basic & Applied Sciences ( ECBA- 2018 ), Phuket, Tayland, 5 - 06 Aralık 2018, cilt.1, ss.19

Detection of Secondary Faults in the North Anatolian Fault Zone by the Magnetic and Gravity Methods in the Izmit Gulf (Turkey)

International Conference on “Engineering Technology, Computer, Basic Applied Sciences ECBA-2018, Phuket, Tayland, 7 - 09 Kasım 2018, cilt.4, ss.1-7

Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Civarındaki Sismik Olayların Sınıflandırılması

Uluslararası Katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018, cilt.1, ss.438-441

Frequency and Temporal Change of Coda Wave Attenuation in Gokova Bay

Uluslararası Katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018, cilt.1, ss.494-498

İzmit Körfezi – Sapanca Gölü Havzasının Dolgusunu Oluşturan Çökel Birimlerin Gelişimi Ve Buna Eşlik Eden Aktif Tektoniğin Rolü.

8. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-8),İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstirüsü, 02-05 Mayıs 2018, İstanbul., 2 - 05 Mayıs 2018

DETERMINATION OF SOIL PARAMETERS FOR TURKISH NATIONAL STRONG-GROUND MOTION STATIONS

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Seismic Site Characterization Of The Marmara Region Using Masw, Remi And Microtremor Methods

9th Congress of the Balkan Geophysical Society (BGS 2017), Antalya, Turkey, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2017

Comparison Of 1968 Bartın Earthquake Isoseismal Map And Scenario Earthquake Intensity Maps By Using GIS

9th Congress of Balkan Geophysical Society (BGS2017), Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2017 identifier

2017 Ayvacık - Çanakkale Deprem Etkinliğinin Bölgesel Moment Tensör Analizi: İlksel Sonuçlar

4th International Earthquake Engineering and Seismology Conference, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Spectral Analysis of Recent Istanbul (Turkey) Terrorist Attack

4th International Earthquake Engineering and Seismology Conference, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Investıgatıon of Sıte Effect in Hatay Provınce by Usıng Seısmıc Refractıon, Masw and Remı Measurements and Mıcrotremor Studıes

International conference on Innovative Trends in Engineering, Technology, Computer andApplied Sciences (ITETCAS, Tokyo, Japonya, 8 - 09 Temmuz 2017

Seismological Analysis of May 12, 2016 Diyarbakır (Se Turkey) Blast

International Conference on Innovative Trends in Engineering, Technology, Computer and Applied Sciences, Tokyo, Japonya, 8 - 09 Temmuz 2017, cilt.2

Investigation of Site Effect in Hatay Province by Using Seismic Refraction, Masw and Remi Measurements and Microtremor Studies

International Conference on Innovative Trends in Engineering, Technology, Computer and Applied Sciences (ITETCAS-2017), Tokyo, Japonya, 8 - 09 Temmuz 2017, ss.12-20

Investigation Of Relations Between Physical Properties And Electrical Properties Of Rocks

2nd International Conference On Civil And Environmental Engineering, 8 - 10 Mayıs 2017

The Temporal Variation of Coda-Wave Attenuation in Ayvacık, Çanakkale,Turkey

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.3400

Velocity anisotropy effect on physical properties of limestone

5th Annual International Conference on Geological and Earth Sciences (GEOS 2016), 10 - 11 Ekim 2016

Spectral Analysis of Recent Ankara Turkey Terrorist Attacks

5th Annual International Conference on Geological and Earth Sciences (GEOS 2016), Singapur, 10 - 11 Ekim 2016, ss.41-47

Coda wave attenuation estimated for North Anatolian Fault Zone Turkey

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium WMESS 2015, Prag, Çek Cumhuriyeti, 7 - 11 Eylül 2015

Non Structural Hazards And Determination of Risks Example of Kocaeli University Faculty Of Engineering A Block

Kocaeli 2015- 5. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015, ss.346-347

P and S wave Attenuation Characteristics for North Anatolian Fault

5. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015, ss.307-308

Estimation of Effective Elastic Thickness of Litosphere from Bouguer Coherence Analysis of Eastern Anatolian and Surrounding Region

The 20.International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2013, ss.155-158

Frequency Dependent Attenuation of S and Coda Waves in Van surrounding

The 20. International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2013, ss.1-10

Erzurum-Horasan-Narman Bölgesinde Koda Dalga Analizi

TÜRKİYE 19. ULUSLARARASI JEOFİZİK KONGRE ve SERGİSİ, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2010, ss.1-10

Frequency Analysis and Argand Diagrams of the First Events on Refraction Seismograms

KOCAELİ 2007 ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU, Kocaeli, Türkiye, 22 Ekim 2007, ss.1-10

P-wave Absorbtion in Western İzmir

The 17th International Geophysical Congress and Exhbition of Turkey, Ankara, Türkiye, 14 Kasım 2006, ss.1-10

Spektral Oran ile Q faktörünün Belirlenmesi

,Kocaeli 2005 Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 23 Mart 2005, ss.1-5

Orta Anadolu’da Frekans Bağımlı Soğurma

The 16th International Geophysical Congress and Exhbition of Turkey, Ankara, Türkiye, 07 Aralık 2004, ss.1-10

YUBAM(Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi) Sismik ağı

SDÜ Müh. Mim.Fak.Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Jeofizik Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2003, ss.1-10

YUBAM (Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Sismik Ağı, rta,

Jeofizik Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye, 13 Mayıs 2003 - 15 Mart 2005, ss.57

Doğu Marmara Bölgesi İçin Şiddet-Uzaklık Azalım İlişkisinin Belirlenmesi

Kocaeli 2003, Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 12 Mart 2003, ss.1-10

YUBAM (Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi) Sismik Ağı

Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 12 Mart 2003, ss.1-10

Attenuation of Seismic waves in the East Anatolia

International Conference Ill-Posed and Inverse Problems, Novosibirsk, Rusya, 05 Ağustos 2002, ss.1-10

Doğu Anadolu’da Soğurma

Ulusal Jeofizik Toplantısı, Ankara, Türkiye, 23 Kasım 2000, ss.1-10

Magnitude and Attenuation Analysis of Local Earthquakes

Int. Con. On Earthq. Hazard and Risk in the Mediterranean Region, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 18 Ekim 1999, ss.1-10

The Attenuation of Seismic Waves in Marmara Region

Earthquake Research in Türkiye State of the Art, Ankara, Türkiye, 30 Eylül 1996, ss.42

Kitap & Kitap Bölümleri