Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Religious Freedomand Religious Minorities: The Right to Religious Education under the UN System

Human Rights Review, cilt.3, sa.1, ss.49-106, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Republic of Turkey and Women in Divorce Cases

Human Rights Review, cilt.2, sa.2, ss.35-66, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Politik Sorun Doktrini

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.105-151, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Introduction to Minority Issues in Turkey: The Constitution-Making Process and EU Integration

International Journal of Arts and Science, cilt.5, ss.195-203, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genetic Law Regulations in the USA

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.193-199, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VERY CULTURAL: SUCCESS, FAILURE AND FUTURE

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, cilt.70, ss.297-332, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

MANIFESTATION OF RELIGION AND RELIGIOUS EDUCATION UNDER THE ECHR JURISDICTION

ISTANBUL HUKUK MECMUASI, cilt.69, ss.1105-1124, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Ottoman Millet System

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.71-86, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Again: From 1867 to Today, Making a Constitution under an Elite Umbrella in Turkey

The Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions at University of Haifa in collaboration with Boston College Law School, Symposium on Constitutionalism under Extreme Conditions, Herzeliyya, İsrail, 18 - 19 Temmuz 2016

Conscience, Freedomof Religious Expression, and Hate Speech in Turkey

International Center for Law and Religion Studies at Brigham Young University, Parliament of the World’s Religions, Salt Lake City, Utah, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 19 Ekim 2015

KırımReferandumu ve Uluslararası Hukuk

Devletlerarası Kırım, Sürgün ve İsmail BeyGaspıralıKongres, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2015

The Right to A Fair Trial

Uluslararası Irak Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2014, ss.229-238

Teaching to Fundamental Rights and Freedoms to Preschool Children

International Journal of Arts and Sciences, North American Conference for Academic Disciplines, Toronto, Kanada, 18 - 21 Mayıs 2014

Equal Protection under the US Constitution

TC Anayasa Mahkemesi, the 1st Summer School of the Association of Asian Constitutional Court and EquivalentInstitutions, Ankara, Türkiye, 6 - 13 Ekim 2013

Minorities of Turkey

International Center for Law and Religion Studies at Brigham Young University, The Nineteenth Annual InternationalLaw and Religion Symposium, Provo, Utah, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 09 Ekim 2012

Do We Need to Protect Religious Minorities in a Liberal Constitutional Democracy?

International Journal of Arts and Sciences, The 3rd International Conference for Academic Disciplines, Harvard,Massachutes, Amerika Birleşik Devletleri, 27 - 31 Mayıs 2012

Uluslararası Hukukta Bir Hak Olarak Anayasaların ve Yasaların Hazırlanması Sürecine Halkın Katılımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Adalet Akademisi, Bakü Devlet Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, ÜçüncüHukuk BilimininGüncel Sorunları, Samsun, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2012

Uluslararası Hukuk ve Osmanlı Azınlık Hakları Modeli (Millet Sistemi): Değiştirilen Model ve Balkan Savaşı

T. C. Genelkurmay BaşkanlığıHarp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Balkan SavaşıPaneli, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2011

The Ottoman State and Religious Education for Majority Population (Muslim): Searching the Best Interestof the Child

Örebro University and the Swedish Network for European Legal Studies, Swedish Council for working life andsocial research, International conference on Childre, Örebro, İsveç, 16 - 17 Eylül 2010

Human Right: Religious Education of Minorities in the Ottoman Era

Athens Institute for Research and Education, 7th International Conference on Law, Atina, Yunanistan, 19 - 22 Temmuz 2010

The Ottoman Legacy: Protection of Religious Minorities

The Second Istanbul Democracy and Global Security Conference, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Haziran 2007

The Ottoman Legacy

Postgraduate Student Conference on Criminal Justice and Human Rights, Cork, İrlanda, 03 Mayıs 2007

Language Rights in Turkey

The Tenth International Conference on Language and Law of the International Academyof Linguistic Law – Language Law and Language Rights: The Challenges of Enactment and Implementation, Galway, İrlanda, 14 - 17 Haziran 2006

Turkish Military Interventions and Building Constitutions: The Bulwark of an Unstable Democracy

Osgoode Hall Law School Conference, Law’s Future: Progress and Change, Toronto, Kanada, 6 - 07 Mayıs 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Yargısal Aktivizm ve ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında Yargısal Aktivizm

Yeni Anayasa İçin Yol Haritası, Fatih Öztürk, Editör, Adalet Yayınevi, İstanbul, ss.161-174, 2020

Again: From 1867 to Today, Making a Constitution Under an Elite Umbrella in Turkey

Constitutionalism Under Extreme Conditions: Law, Emergency, Exceptions, Richard Albert,Roznai Yaniv, Editör, Springer, London/Berlin , Chur, ss.345-378, 2020

Hukuk ve Din

İskenderiye, İstanbul, 2019

Ottoman Turkish Law

iUniverse, Blomington, IN, 2014

Introduction to Religious Education of Minorities in the Ottoman Era

A Road Map of New Constitution for Turkey, Fatih Öztürk, Murat Yanık, Hüseyin Özcan, Editör, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, ss.351-363, 2014

The Ottoman State and Religious Education for a Majority Population: A Search for the Best Interests of the Child

The Sovereignity of Children in Law, Farhad Malekian, Kerstin Nordlöf, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, ss.235-257, 2012

Anayasa Yargısının Meşruiyeti: Ran Hirschl ve Mark Tushnet Okumaları

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Armağan, Alparslan Altan, Engin Yıldırım, ErdalTercan, Hikmet Tülen, Ali Rıza Çoban, Editör, Tayfun Medya Ofis, Ankara, ss.95-116, 2012

The Ottoman Millet System and the Protection of Religious Minority Groups and Women

Balkan Studies III: Living Together Culture Education, Fatih Mehmet Sancaktar, Deniz Ekinci, George Mladenovski vd., Editör, Cyril and Methodius University, Üsküp, ss.302-343, 2011

The Ottoman Muslim Women and Divorce

Balkan Studies III: Living Together Culture Education, Fatih Mehmet Sancaktar, Deniz Ekinci, George Mladenovski..vd., Editör, Cyril and Methodius Uiniversity, Üsküp, ss.510-537, 2011

 The Concept of Judicial Independence and the Removal from Office of Superior Court Judges in the Canadian Judicial System

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi Armağanı, Burcu Kalkan Oğuztürk, Editör, Vedat Yayıncılık, İstanbul, ss.2133-2160, 2009