Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2017 Doktora

  Yalova Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 2010 - 2013 Yüksek Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 2007 - 2009 Lisans

  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  el-Faslu ve'l-Vasl fî Sûreti Sâd Dirâse Belâğiyye-Delâliyye

  Yalova Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2013 Yüksek Lisans

  Arap Dilinde Edatlar

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü