General Information

Institutional Information: Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon, Işletme Yönetimi Programı

Metrics

Publication

5
UN Sustainable Development Goals